Peniaze – podstata, vývoj, druhy a funkcia peňazí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 423 slov
Počet zobrazení: 740
Tlačení: 22
Uložení: 23

Podstata peňazí

Vývoj foriem peňazí - ľudia kedysi peniaze nepotrebovali preto ich nepoznali. Jednotlivé kmene si najskôr vyrábali všetko sami - potraviny, ošatenie, obuv a ost3atné veci potrebné pre život. Neskôr sa kmene začali špecializovať na výrobu určitých T a S. Jedni pestovali obilie, iní opracúvali kožušiny, ďalší vyrábali iné druhy tovaru. Vyrobené tovary si začali vymieňať. Postupne sa táto špecializácia rozširuje a prehlbuje - dochádza k deľbe práce.

Deľba práce - si vyžiadala sústavne vymieňať tovary. Takýto typ výmeny sa nazýva naturálna výmena. Postupne si však v procese výmeny vyčleňovali špecifické druhy tovarov, ktoré sa v tom - ktorom období stali najvhodnejším platob. prostriedkom. Najčastejšie to boli: kožušiny, dobytok, plátno (odtiaľ pochádza slovo platiť).

Vznikli prvé formy peňazí, ktoré mali tovarový charakter - tzv. tovarové peniaze.

Za peniaze pokladáme všetko, čo slúži ako všeobecne prijímaný výmenný prostriedok alebo platidlo. Tovarové peniaze však neboli praktické - boli objemné, ťažko sa prepravovali. Tieto nedostatky odstránil nový druh peňazí - drahé kovy - najmä striebro a zlato. Ľahko sa prenášali, lebo aj malé množstvo predstavuje veľkú hodnotu (sú drahé a vzácne), boli deliteľné. Najskôr sa používali len ich úlomky a rôzne zbierky bez označenia, až neskôr niesli pečať panovníka, ktorý ich dal vyraziť vo forme zliatku alebo mince.

Peniaze dnes:

  • obeživo - peniaze, s ktorými prichádzame bezprostredne do styku. Sú to bankovky a mince, ktoré používame na bežné nákupy. Obeživo je zákonné platidlo.
  • depozitné peniaze - peniaze na účtoch, ktoré verejnosti vedú komerčné banky. Sú dostupné vlastníkovi okamžite po vypísaní príkazu, vytvárajú najširšie možnosti bezhotovostného platob. styku. Neslúžia na sporenie, preto úrok na nich je veľmi nízky. 9/10 obchodných transakcií sa vykonáva tým druhom peňazí. Sem patria ešte aj vklady s výpovednou lehotou alebo termínované vklady. K peniazom na týchto účtoch sa teoreticky sporiteľ dostane po určitej dohodnutej lehote.
  • elektronické peniaze - bankové peniaze, ktoré sú dostupné vkladateľovi cez čípový prístup - telefónne karty alebo počítačový prístup - home banking. Priekopníkom v tejto oblasti je Francúzsko.

Množstvo peňazí v obehu sa neustále mení. Naša ekonomika má pružnú menu. Čiže ponuka sa v bankovom systéme automaticky zvyšuje a znižuje v závislosti na potrebách ekonomiky.

FUNKCIE PEŇAZÍ

  • Prostriedok výmeny - uľahčujú výmenu tovarov
  • Zúčtovacia jednotka - prostredníctvom nich určujeme cenu T a S na trhu
  • Uchovávateľ hodnôt - ak má niekto veľa peňazí, môže si za ne kúpiť cenné veci, ale aj založiť vlastnú firmu. Peniaze možno odložiť (usporiť) a použiť ich neskôr

Peňažný trh je súčasťou finančného trhu. Finančný trh má svoju dopytovú a ponukovú stranu. Stranu ponuky tvoria úspory ekonomických subjektov (domácnosti, firmy, vláda), čiže ide o veriteľov. Strana dopytu vyjadruje, že ďalšie subjekty (iné firmy) potrebujú tieto prostriedky - sú to dlžníci.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#funkcia peňazí #peniaze #Podstata peňazí a ich funkcie

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052