Účtovanie o DM

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 224 slov
Počet zobrazení: 523
Tlačení: 18
Uložení: 19

Účtovanie o DM

Táto účt. tr. v súvahe predstavuje stále aktíva. Sú to nasledovné účt. skupiny:

 • 01 = DNM
 • 02 = DHM - odpisovaný
 • 03 = DHM - neodpisovaný
 • 04 = Obstaranie DM
 • 05 = Poskytnuté preddavky na DM
 • 06 = DFM
 • 07 = Oprávky k DNM
 • 08 = Oprávky k DHM
 • 09 = Opravné položky k DM

DM má vždy dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 r. Ocenenie DNM je vyššie ako 2 400,- € a cena DHM je vyššia ako 1 700,- €.

DM je:

- DNM

- DHM

- DFM

- DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

Spôsoby obstarania DM:

 • kúpou (dod. spôsobom)
 • vlastnou činnosťou
 • darovaním
 • bezplatným prevodom podľa právnych predpisov (plynárenský, elektrizačný zákon)
 • získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti
 • preradením DM z osobného užívania do podnikania
 • na zákl. zmluvy o kúpe nejakej veci

Spôsoby vyradenia DM:

 • likvidáciou - v dôsledku morálneho, al. fyzického opotrebenia
 • predajom - nepotrebného DM
 • bezplatným prevodom na zákl. práv. predpisov
 • darovaním
 • v dôsledku škody, al. manka
 • preradením majetku z podnikania do osobného užívania

Pri vyradení DM sa zisťuje či DM bol úplne odpísaný al. má ku dňu vyradenia ZC.

 DM úplne odpísaný - majetok je fyzicky opotrebovaný a nemôže sa ďalej používať.

Odpis DM - je peň. vyjadrenie opotrebenia zo VC. Daňový odpis vyjadruje ročnú mieru opotrebenia. Účtovný odpis vyjadruje skutočné opotrebenie, účtujú sa mesačne.

Opotrebenie DM - schopnosť DM postupne odovzdávať časť zo VC do vyrábaných výrobkov, prác a služieb.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016