Podnikateľské riziká

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 309 slov
Počet zobrazení: 484
Tlačení: 30
Uložení: 31

Podnikateľské riziká

 V manažérskom rozhodovaní je celý rad javov neistých.

Riziko - neistota a z nej vyplývajúce riziko sa stáva v trhovej konkurencii významným aspektom zložitých rozhodovacích procesov. Rizikom sa myslia neistoty, ktoré sa dakú merať štatistickými metódami. Neistoty sú náhodné javy, ktoré sa nedajú exzaktne merať, je možné o nich vysloviť len domnienky.Jednotlivé druhy rizík sa líšia faktormi, ktoré ich spôsobujú. Z tohto hľ. sa rozlišujú:

- technické (výskum a vývoj nových výrobkov a technológií)

- výrobné (energie, suroviny, pracovná sila)

- obchodné (súvisia s dopytom vo vzťahu k výške predaja neistoty trhu spojené s uplatnením výrobkov na domácich a zahraničných trhoch = reklama, ceny výrobkov)

- finančné (investovanie)

- ekonomické (inflácia)

- riziká v oblasti informatiky (chyba obsluhy, chyba hardwaru a softwaru)

- politické

Ďalšie rozdeľujeme na:

  • systematické (tie, ktoré sa systematicky menia v závislosti na celkovom ekonomickom vývoji. Ich zdrojom sú napr.: zmeny peň. a rozpočtovej politiky, daň. systému.) a nesystematické (sú špecifické pre jednotlivé firmy resp. podnikateľské projekty, ktoré realizujú. Príčinou môže byť napr.: významná výrobná al. technologická inovácia v urč. výr. odbore, vstup nového konkurenta na trh)
  • ovplyvniteľné (vzťahujú sa k procesom prebiehajúcich vo vnútri podniku) a neovplyvniteľné (sa týkajú najmä okolia podniku = ceny dovážaných surovín, dopyt na zahraničných trhoch...)
  • podnikateľské (je riziko spájajúce nebezpečie neúspechu s nádejou na úspech. Prijatie tohto rizika môže spôsobiť firme tak straty, ako aj zvlášť dobré hosp. výsledky.) a čisté ( sú riziká, u ktorých existuje nebezpečie vzniku len nepriaznivých situácií. Vzťahujú sa k stratám a škodám na majetku, poškodeniu zdravia, stratám života = napr. : havárie výr. zariadení, zlyhanie bezpeč. zariadení)

Podnikateľské riziko - riziko obsahuje urč. formu zodpovednosti za dôsledky zvoleného podnikateľského rozhodnutia, miera úspešnosti ovplyvňuje postavenie a ohodnotenie podnikateľa, manažéra al. ich skupiny

Negatívnou stránkou sú školy (straty), ku ktorým viedlo príslušné rozhodnutie čo sa odráža v dosiahnutých výsledkoch (plánovaných, žiaducich al. cieľových). Pozitívna stránka - nádej na prekročenie neg. efektov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022