Cena v podniku CR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 382 slov
Počet zobrazení: 340
Tlačení: 21
Uložení: 23

Cena v podniku CR

 • ako jediný prvok marketingového mixu prináša podniku výnos.
 • je peňažným vyjadrením hodnoty produktu alebo služby.
 • je stanovená na základe kriviek ponuky a dopytu.
 • Mala by pokryť náklady a priniesť zisk.
 • Cena je súhrn všetkých hodnôt, ktoré zákazníci vymenia za úžitok z vlastníctva alebo užívania.
 • Cena je pre zákazníka hodnota výrobku alebo služby vyjadrená sumou, ktorej sa musí vzdať aby získal inú hodnotu.
 • Cena je peňažná suma dohodnutá na trhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi pri kúpe a predaji produktov.

Významné činitele cenotvorby (výhodná lokalita, druh klientely, sezónnosť, komplexnosť služieb, alternatívnosť ponúkaných služieb).

Podnik CR v súčasnosti používajú rozličné cenové stratégie. Najčastejšie sú diferencované ceny:

 • Podľa segmentu – pr. pre dôchodcov, študentov, rodiny s deťmi...
 • Podľa konkrétneho miesta – zohľadňujú pr. s výhľadom na more, centrum strediska CR, okraj mesta..
 • Podľa konkrétneho času – ohľad na sezónu
 • Podľa konkrétneho odberateľa – zohľadňuje väčší počet hostí (školy v prírode, lyžiarske zájazdy..)

Ubytovacie zariadenie ktoré začína pôsobiť na trhu CR používa ceny tzv. prienikové (akciové), psychologické (ceny končiace 9).

Faktory ovplyvňujúce cenu:

Interné faktory

Z vnútorných faktorov majú na cenu vplyv najmä marketingové ciele.

Ceny závisia od toho či cieľom podniku je jeho použitie, maximalizácia zisku či trvalého podielu alebo či podnik chce svoju pozíciu vybudovať na produktoch vysokej kvality.

Cenu ovplyvňuje aj marketingový mix pre ktorý sa podnik rozhodne.

Náklady sú veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje tvorbu cien.

Náklady určujú dolnú hranicu ceny, pretože ceny musia pokryť všetky náklady podniku a zároveň vytvoriť primeraný zisk.

Cenu ovplyvňuje aj organizácia cenotvorby – vrcholový manažment.

Externé faktory

Na cenu má veľký vplyv najmä typ trhu a dopytu lebo ovplyvňujú hornú hranicu ceny.

Zásadným spôsobom ceny ovplyvňujú dopyt, preto sa pri tvorbe prihliada na veľkosť dopytu a vzťahy medzi cenou a dopytom.

Konkurencia

Firmy robia prieskum konkurenčných cien a potom ich zohľadňujú pri tvorbe cien

Ostatné faktory

Legislatíva, inflácia, úrokové sadzby.

Tvorba ceny:

 • Nákladovo orientovaná tvorba cien – cena s prirážkou (nákladová cena je minimálna cena pri ktorej je možné podnikať bez straty). Prirážka (marža)sa stanovuje v %.
 • Hodnotovo orientovaná tvorba cien – cena ktorú akceptuje zákazník. Ceny sa stanovujú podľa toho koľko je zákazník ochotný za produkt zaplatiť.
 • Stanovenie cien podľa konkurencie – pri stanovení bežných cien sa vychádza z bežných konkurenčných cien. Firma môže stanoviť vyššie, nižšie alebo rovnako vysoké ceny ako konkurencia. Pri stanovení cenových ponúk (konkurzových cien) firmy určujú svoje ceny skôr na základe očakávaných cien konkurencie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014