Účtovanie peňazí v hotovosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 122 slov
Počet zobrazení: 324
Tlačení: 18
Uložení: 18

Účtovanie peňazí v hotovosti

Peniaze v hotovosti účtujeme na účte 211- pokladnica Je to účet aktív. Účtujeme na tomto účte na základe týchto dokladov:

  1. Príjmový pokladničný doklad PPD
  2. Výdavkový pokladničný doklad VPD

K účtu 211 sa vedie analytická evidencia.

V pokladnici okrem hotovosti účtujeme aj šeky, a poukážky na zaúčtovanie.

O peniaze v pokladnici sa stará pokladník, ktorý má hmotnú zodpovednosť. 

Každý pohyb peňazí musí evidovať v pokladničnej knihe na základe pokladničných dokladov. Pokladničná kniha plní funkciu čiastkového denníka.

Denne zaznamenáva príjmy a výdavky a uzatvára sa priebežne (minimálne 1x do mesiaca) vypočíta sa zostatok a porovná sa zo skutočným stavom v pokladnici.

Vecná správnosť účtovných zápiskov sa kontroluje inventarizáciou 4x ročne.

Má tieto etapy:

  1. Fyzická inventúra: pokladničné skontrolovanie
  2. Kontrola pokladničných dokladov a zápisov v pokladničnej knihe
  3. Porovnanie účtovného stavu zo skutočným stavom
  4. Výsledky inventarizácie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023