Štýly vedenia ludí (Autokratický, Autoritatívny, Demokratický, Liberálny)

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 279 slov
Počet zobrazení: 954
Tlačení: 60
Uložení: 59

Štýly vedenia ludí

Autokratický štýl:

 • vyznačuje sa uplatňovaním vôle vedúceho bez ohľadu na názory podriadených
 • na motiváciu využíva svoje postavenie, diferencované odmeňovanie
 • tento štýl je vhodný v novom kolektíve, pri nedisciplinovanosti podriadených a pod.
 • v rámci tohto štýlu sú tri úrovne zoradené podľa stupňa negatívnosti vzťahu nadriadeného pracovníka k podriadenému:

Autoritatívny:

 • centralizácia na vedúcu pozíciu
 • preferuje priame metódy riadenia ako je prikazovanie a dôsledná kontrola.
 • kontakty medzi vedúcim a podriadeným sú minimálne.
 • medzi záujmami a názormi vedúceho a podriadeného existujú protiklady.
 • podriadený sa pozerá na zámery svojho vedúceho s nedôverou.
 • komunikácia medzi nimi je minimálna
 • podriadený má nedostatok informácií, čo umožňuje vedúcemu upevňovať moc nad podriadeným.
 • u podriadeného sa brzdí iniciatíva, nemá o ňu záujem, je pasívny a necháva sa viesť.

Demokratický:

 • používa nepriame, “mäkké“ metódy riadenia, ako je motivácia, spoločné rozhodovanie, vzájomná spolupráca,
 • komunikácia je rozsiahlejšia ako pri autoritatívnom a viac obojstranná.
 • vedúci pracovník má dostatok informácií a tieto sú zdieľané pracovníkom
 • záujem o ľudí, ich poznanie umožňuje ich lepšie motivovať, ovplyvňovať
 • je dobrá úroveň kontaktov medzi vedúcimi a podriadenými.
 • podriadený má viac informácií, môže lepšie realizovať svoje úlohy
 • názory pracovníkov sa akceptujú

Liberálny:

 • decentralizácia vedenia
 • vzájomná dôvera medzi členmi skupiny a vedúcim
 • vnútorná motivácia k práci nepredpokladá prísnu kontrolu
 • minimálne využívanie autority pozície vedúceho
 • komunikácia funkčná resp. zameraná na spoločné problémy
 • vzájomná závislosť členov nie je vysoká

Existujú tri modifikácie tohto štýlu:

Liberálny - vyjadruje snahu o bezkonfliktný prístup nadriadeného k podriadeným, jeho ústupčivosť pred jednotlivcami a kolektívom.

Pasívny štýl - vyjadruje pasivitu, až defenzívnosť vedúceho a naopak, aktivitu podriadeného kolektívu.

Laisser-faire štýl - je štýl ekonomického liberalizmu požadujúci voľnú hru hospodárskych subjektov bez akýchkoľvek zásahov. V podstate vyjadruje požiadavku podriadených na vedúceho, aby im nezasahoval do ich činností.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#demokratický štýl

Ekonómia a ekonomika – učebné materiály

Diskusia: Štýly vedenia ludí (Autokratický, Autoritatívny, Demokratický, Liberálny)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041