Produkt hotela ako reťaz služieb

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 358 slov
Počet zobrazení: 489
Tlačení: 24
Uložení: 24

Produkt hotela ako reťaz služieb

Produkt hotela je z pohľadu hosťa vždy súbor služieb, ktoré sú spojené podobne ako reťaz. Aj jedno prenocovanie je reťaz služieb: hosť získava prvotné informácie – rezervuje ubytovanie – príde do hotela – zaregistruje sa – nasťahuje sa do izby – stravuje sa v reštaurácii a navštívi ďalšie odbytové strediská – býva v hoteli – odhlási sa a odíde – po pobyte v hoteli vykonáva popobytové aktivity.

 Každý hotel má vlastnú reťaz služieb. Každá jednotlivá služba zanecháva dojem z jej spotreby a vplýva na komplexný zážitok z pobytu v hoteli. Pre produkt hotela je charakteristické, že hosť: – spotrebúva súbor (reťaz) služieb, ktoré sa vzájomne podmieňujú, sú komplementárne, – si produkt skladá zvyčajne sám kombináciou nemateriálnych a materiálnych služieb, – nemôže produkt vopred vyskúšať (vzhľadom na jeho nemateriálny charakter), preto dôležitú úlohu pri jeho ponuke majú informácie, ktoré o ňom poskytuje hotel alebo sprostredkovatelia (cestovné kancelárie).

DEFINÍCIA PRODUKTU

Produkt - je to predmet získaný výrobou, alebo inou činnosťou. Produkt je niečo, čo sa môže na trhu ponúknuť a čo má schopnosti uspokojiť želania a potreby. Patria sem fyzické predmety, služby, osoby, miesta, organizácie a myšlienky. Produkt hotela

Produktom hotela sú ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby, ale nie oddelené, ale ako komplex služieb – balík služieb.

Produkt hotela musí spĺňať niekoľko požiadaviek

- atraktívnosť- (prostredie, vybavenie hotela, personál...)

- prístupnosť- (cesty, cenová prístupnosť...)

- uspokojovať potreby hosťa

- cena

- image

KVALITA PRODUKTU

Definícia kvality – Je to celkový súhrn vlastností a znakov výrobkov alebo služieb, ktoré im dávajú schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané potreby. Ak posudzujeme služby , ktoré majú nehmotný charakter, vždy hovoríme o kvalite. Merať kvalitu je dôležitý predpoklad podnikateľského úspechu a vytvára konkurenčnú schopnosť konkrétneho hotela. U hmotných produktov sa kvalita maria ľahšie, pretože existujú normy, ktoré stanovia požiadavky na ten ktorý výrobok. V službách normy kvality neexistujú, je ťažké ich merať. Poznáme však 3 zásady kvality služieb:

- ČO poskytujeme zákazníkom?

- AKÝM spôsobom?

- NA akej úrovni?

 Podstatou nie je len rozsah služieb, ale aj na akej úrovni sú služby poskytované, aby to bolo v súlade so želaním hosťa. Nestačí len produkovať správne služby, ale aj správne ich poskytovať. Cieľom tohto snaženia je spokojný hosť.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#produkt hotela #odbytove stredisko #reťaz #definicia produkt, výrobok #vyrobne stredisko #Výrobné stredisko v hotely

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014