Euromanažér

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 189 slov
Počet zobrazení: 367
Tlačení: 22
Uložení: 22

Euromanažér

Euromanažér je globálny manažér.

Od euromanažérov sa vyžaduje:

- dlhodobý pohľad dopredu orientovaný na strategický rozvoj firmy – je to prvoradá požiadavka, ktorá by mala zohľadňovať aj štýl vedenia preferovaný u globálneho manažéra

- komplexná (široká) kompetencia

Podla tohto môžeme globálnych manažérov členiť do 3 skupín:

  1. Vedúci, ktorí preferujú ludí - ľudia v podniku sú najdôležitejšie zdroje, najsilnejšia konkurenčná výhoda. Takíto vedúci sú presvedčení o význame motivácie a spolupráce. Tvrdia, že správnym vedením a tímovou spoluprácou je možné dosiahnuť úspech.
  2. Vedúci, ktorí preferujú informačné systémy - štýl vedenia je zameraný na zdokonaľovanie riadenia a jeho procesov. Know-how a systémy sú nositeľmi úspechov. Takíto vedúci ovládajú PC techniky, strategické koordinovanie, rozhodovacie procesy na PC…
  3. Vedúci, ktorí sú zameraní na výsledky - za najdôležitejšiu schopnosť manažéra považujú schopnosť vytyčovať ciele, smer a priority, riešiť problémy. Ide predovšetkým o manažéra businessmana a podnikateľa.

Nevyhnutné schopnosti euromanažérov sú doplnené schopnosťou riadiť nadnárodné spoločnosti, čo si vyžaduje:

- citlivosť pre rozdielne kultúry (schopnosť pochopiť kultúru a prispôsobiť jej svoje chovanie)

- schopnosť zohľadniť etické a kultúrne rozdiely

- jazykové schopnosti

- vysoká adaptabilita

- vyššia odolnosť, schopnosť vyrovnať sa s tlakmi

- vlastná motivácia

- schopnosť preberať iniciatívu, keď je odkázaný sám na seba

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#antonymicky slovnik

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011