Starostlivosť o hosťa

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 250 slov
Počet zobrazení: 512
Tlačení: 44
Uložení: 37

Starostlivosť o hosťa

Ubytovacie stredisko hotela sa člení na úsek prímu a na úsek ubytovania hosťa. Základnými pracoviskami na úseku prímu je recepcia alebo vrátnica. Pracovníci recepcie sú: vedúci recepcie, recepčný. Pracovníci vrátnice sú: vedúci vrátnice, vrátnik, nosič batožiny, obsluhovač výťahu. Základnými pracoviskami na úseku ubytovania sú hotelové izby (etáže), zázemie ubytovacej časti (tzv. sklad na čistiace prostriedky...) Pracovníci ubytovacieho úseku sú: chyžná, pomocná chyžná.

PRÍCHOD HOSŤA

Hosťa sa na recepcii ujme recepčný, ktorí zistí číslo rezervovanej izby (v prípade rezervácie). Ak hosť nemá rezervovanú izbu, zistí ktorá je ešte voľná. Následne na základe preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas) zaznamená potrebné údaje a vystaví hostiteľovi preukaz. Hotelový preukaz oprávňuje hosťa k pobytu v priestoroch ubytovacieho strediska.

POBYT HOSŤA

Zabezpečuje najmä chyžná ktorá každodenne zapisuje do hlásenia skutočné obsadenie izby, prípadne zistenie chýb a nedostatkov na zariadení izby, tak isto k jej povinnostiam patrí udržiavanie čistoty.

ODCHOD HOSŤA

Hosť avizuje svoj odchod už pri príchode, niekedy môže svoj pobyt predĺžiť, prípadne skrátiť. Pracovník recepcie predkladá hosťovi hotelový účet. Platba účtu môže byť realizovaná viacerými formami. Pr. v hotovosti, platobnou kartou. Vráti sa hotelový preukaz a recepčný zistí či bol hosť spokojný s ubytovaním a poskytovanými službami.

PLATENÉ A NEPLATENÉ SLUŽBY

Platené služby:

  • Sa poskytujú za peňažnú úhradu
  • Ide o predaj vybraných druhov tovaru, časopisov, cestovnej literatúry, hygienických potrieb, pamiatkových predmetov, pranie a žehlenie bielizne, požičiavanie športových potrieb, obstaranie cestovných lístkov, vstupeniek, poskytnutie tlmočníckych a sprievodcovských služieb....

Neplatené služby:

  • Sa poskytujú hosťom bez peňažnej úhrady
  • Zaraďujeme sem: podávanie informácií, požičiavanie tlače, budenie hsotí, úschova batožiny, požičiavanie spoločenských hier sprostredkovanie TAXI, prípadne odovzdanie odkazov, úschova cenností v trezore....
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Starostlivosť o hosťa

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.202