Právny štát

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 04.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 404 slov
Počet zobrazení: 16 368
Tlačení: 919
Uložení: 833
Právny štát je systém, v ktorom vývoj a fungovanie štátu sú prioritne podmienené ústavou a systémom zákonov. Zákon je teda vládcom, ktorý prikazuje všetkým a každému (nomos despotes). Samotná koncepcia právneho štátu sa zrodila v 19. storočí. Žiadala limitovať činnosť štátnej správy ústavou a zákonmi a vytvoriť jasnú hranicu medzi štátom a občanom. Presadzovala sa idea prirodzeného práva a myšlienky spoločenskej zmluvy. Idea prirodzeného práva znamená, že štát nemôže práva a slobody občanom dať ani vziať, pretože človek sa s nimi narodil. Spoločenská zmluva hovorí o tom, že občania časť svojej slobody odovzdajú štátu a v súlade s týmto poverením štát zabezpečuje záujmy a ochranu celku. Ak štát nedodržiava obsah zmluvy, vzniká situácia, ktorá oprávňuje občana odmietnuť poslušnosť štátu a postaviť sa mu na odpor. Toto práva sa nazýva ius resistendi čiže právo na odpor.

Princípy a znaky právneho štátu:
-  človek nemá byť závislí od toho kto je pri moci, ale od zákona
-  vláda práva, všeobecne záväzného poriadku
-  práva zaväzuje občana, občiansku spoločnosť a aj štát
-  štátne orgány môžu postupovať len na základe práva a v medziach práva (limitovanie štátnej moci)
-  deľba štátnej moci
-  občan môže robiť všetko čo mu zákony nezakazujú
-  existencia kontroly moci, systém ochrany práva
-  garancia a rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd
 
Základom právneho štátu je demokraticky vytvorená ústava, ktorá zaručuje:
-  kompetenciu štátnych orgánov
-  spôsob ako tieto inštitúcie vznikajú
-  komu za svoju činnosť zodpovedajú
 
Samotné právo však nestačí, nevyhnutná je aj efektívnosť právneho systému a možnosť uplatniť donútenie v prípade nerešpektovania práva. (súdy, ombudsman, prokuratúra, polícia a iné inštitúcie)
Systém ochrany práva tvorí :
-  právne formy ochrany verejného a súkromného práva
-  zákonom ustanovené spôsoby a postupy nápravy porušenia práva
 
V prípade porušenia práva je garantované právo na spravodlivý súdny proces, ktorý má sedem základných princípov:

- polícia má prísne obmedzené práva
- nikoho nemožno držať bez jasného písomného obvinenia
- platí zásada prezumpcie neviny
- občanov nemožno nútiť aby svedčili sami proti sebe
- nemožno dva razy trestať za ten istý čin
- kruté, ponižujúce tresty sú zakázané
- proti rozsudku súdu existujú opravné prostriedky
 
Právny štát môže fungovať len na základe určitých politických podmienok :
-  konsenzus čiže spoločenský súhlas (väčšina a menšina)
-  šanca na zmenu a jej garancia
-  možnosť vzniku organizácii nesúhlasu
-  právo vyjadrovať občianske postoje (verejná mienka)
-  pocit spravodlivosti právnom štáte
 
Právny štát má svoje ekonomické základy, keďže práva a slobody občanov nemajú význam bez ekonomickej slobody. Teda existencia právneho štátu je založená nielen na demokratickej vláde, ale aj na ekonomickom systéme spoločnosti a na úzkej nadväznosti fungujúceho politického a spoločenského pluralizmu na pluralizmus vlastníctva a voľné fungovanie trhu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.042