Marketingový plán vzor

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 646 slov
Počet zobrazení: 50 923
Tlačení: 1 277
Uložení: 1 441
Marketingový plán spoločnosti
K&M Corp., spol. s r. o.
 
Hlavnou činnosťou spoločnosti K&M Corp. je veľkoobchodný a maloobchodný predaj, ktorý sa zameriava na predaj PC zostáv a komponentov, notebookov a príslušenstva, monitorov, scanerov, tlačiarní, web camier, TV a strihových kárt, základných dosiek. Poslaním firmy K&M Corp. je predaj spoľahlivých počítačových zostáv, notebookov a značkových komponentov s vyváženým výkonom, pričom chceme poskytovať rýchly servis hardvéru a čiastočne aj softvéru s dohľadom na spokojnosť a vysokú prestíž zákazníka.

Cielom firmy K&M Corp., s. r. o. je spokojenie potrieb aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti nami poskytovaných služieb,našim hlavným cieľom je uspokojiť potreby študentov všetkých ročníkov a fakúlt TU, a tým maximalizovať spokojnosť a vybudovať si dôveru voči nim.

Zhrnutie plánu:
-  zabezpečiť a zvýšiť celkovú životnú úroveň a zabezepčiť určitý štandard prestíže v tomto smere (v dnešnej dobe je PC neoddeliteľnou súčasťou každého štúdia, zábavy a, z pohľadu informovanosti aj, života. Práve tento štandard využitia informačných technológií na získanie neobmedzeného prístupu k informáciam chceme dosiahnuť práve predajom dostupných a cenovo výhodných produktov.)
-  dosiahnuť status v podnikateľskej spoločnosti (našou záujmovou skupinou sú študenti a ich spokojnosť. Práve tento okruh ľudí sa najrýchlejšie dokáže adaptovať v informačnej spoločnosti, a tým sa aj prispôsobiť jej rýchlemu rozvoju a trendom.)
-  vysporiadať sa s úverom a zabezpečiť tak bezproblémový chod spoločnosti (výstavbu nových priestorov a ich vybavenie budeme hradiť na základe nízkoúročeného úveru poskytnutého študentkým pôžičkovým fondom a zároveň z kapitálu získaného darovacou zmluvou od TU a MŠSR).
 
Ciele vo vzťahu k zákazníkom
-  reagovať na požiadavky zákazníkov (čo najpružnejšie sa prispôsobiť požiadavkám študentov a ich najrýchlejšia realizácia)
-  široká ponuka produktov a služieb (produkty a služby, ktoré ponúkame sú v kompetencii našich zamestnancov ako aj partnerských spoločností)
-  kvalita poskytovaných služieb (na základe partnerských spoločností a „mien“, ktoré už majú na trhu, môžeme zaručiť vysokú kvalitu služieb a produktov)
-  cenové zvýhodnenie pre stálych klientov a bonusy pri väčšom odbere (pre stálych zákazníkov máme pripravené študentské zľavy vo výške 10% z celkovej sumy)
-  naša cenová politika vychádza z cien konkurencie a z tradičných cien na danom trhu, kde budeme prihliadať hlavne na finančné možnosti študentov
-  chceme sa zamerať hlavne na uspokojenie potrieb zákazníka (nižšie ceny, vyšší odbyt aj na úkor zníženia vlastného zisku)
 
 
Ciele vo vzťahu k zamestnancom
-  vytvoriť kvalifikovaný, ústretový a priateľský kolektív ľudí
-  motivovanie ku kvalitnejšiemu výkonu (odmeny, podnikové akcie, rekreačné pobyty)
-  odmeňovanie na základe dobrých pracovných výsledkov
-  zamestnanecké zľavy
-  celoživotné vzdelávanie v danej oblasti

Ciele vo vzťahu k rozvoju podniku
I. etapa (1. – 2. rok podnikania):
-  zabezpečiť dobré postavenie na trhu
-  získať ďalšie finančné zdroje (z predaja a poskytovania služieb)
-  zabezpečiť dobré vzťahy s dodávateľskými firmami
II. etapa (3. – 4. rok podnikania):  
-  zmenšiť podiel cudzích zdrojov na majetku
-  zabezpečiť ďalšie vlastné priestory a rozšíriť prevádzku
 
III. etapa (5. rok podnikania):
-  vytvoriť sieť pobočiek na Slovensku s podporou medzinárodných partnerov
 
Celkový ročný obrat našej firmy predtavuje  cca 6,5 mil.slovenských korún ročne. Firma K&M Corp sa zameriava hlavne na predaj študentských balíkov, ktoré zahrňajú kvalitné PC zostavy s príslušenstvom za pomerne nízke ceny. Predaj týchto śtudentských balíkov tvorí 35%  čo je 2 275000  z celkového obratu našej firmy
K&M Corp planuje na rok 2006 zvysiť obrat z 6,5 mil.slovenských korún o 100%

5. SITUAČNÁ ANALÝZA
 
a) Predpoklady
-  Inflácia v r. 2006 bude 2% oproti predchádzajúcemu roku
-  Rast miezd presiahne v spoločnosti v prognózovaných rokoch mieru inflácie o 2%
-  V nasledujúcich rokoch sa nepredpokladajú žiadne investície do budov, či nových priestorov, predpokladá sa však zvýšenie investícií na propagačnú činnosť a získanie ďalších finančných zdrojov
 
 
b) Predaj (skutočnosť, prognóza)


Podnikateľské riziká
-  nepresadenie sa na trhu, silná konkurencia, vysoké ceny
-  nedostatok zákazníkov
-  zvýšenie nákladov
-  kurzové, trhové rizik

Podmienky na trhu sa pocas roka mozu menit či už je to sposobene Podnikatelskými  rizikami alebo inými nepriaznivými vplyvmi ,preto je Náš marketingový plan dynamický.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018