Podnikanie komerčných bánk

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 2 873
Tlačení: 307
Uložení: 319
Podnikanie komerčných bánk na konsolidovanom základe (bankové konsolidované a subkonsolidované celky)

Konsolidácia
– zahrnutie finančných ukazovateľov ostatných zúčastnených subjektov do účtovníctva banky
- ak má banka enormný zisk – zvyšuje sa podiel banky
Konsolidovaný celok - skupina právnických osôb, v ktorej jedna právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby a ktorá nie je kontrolovaná žiadnou inou právnickou osobou.

Subkonsolidovaný celok - skupina právnických osôb, v ktorej jedna právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby a ktorá je kontrolovaná inou právnickou osobou, ktorú sama nekontroluje.

Celky:

1. Finančné
konsolidovaným celkom - konsolidovaný celok kontrolovaný finančnou inštitúciou, ktorého členmi sú väčšinou banky alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna kontrolovaná osoba musí byť bankou.

subkonsolidovaným celkom - subkonsolidovaný celok kontrolovaný finančnou inštitúciou, ktorého členmi sú prevažne banky alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna ňou kontrolovaná osoba musí byť bankou a ak finančná inštitúcia kontrolujúca tento subkonsolidovaný celok je kontrolovaná inou právnickou osobou, ktorú sama nekontroluje

2. Bankové
konsolidovaným celkom – banka je na čele pyramídy podľa hierarchii podriadenosti
subkonsolidovaný celok – na čele je banka, ale banka je podriadená ešte nejakému subjektu
-  kompetencie dohliadajúceho orgánu :
podľa toho, kto je na čele a zároveň sa informujú ostatné subjekty
CB by sa malo preorientovať na dohliadaciu činnosť
-  Národná banka Slovenska vedie zoznam finančných inštitúcií, ktoré kontrolujú konsolidované celky a subkonsolidované celky, tento zoznam Národná banka Slovenska zasiela orgánom bankového dohľadu a dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami.

BANKOVÝ DOHĽAD NA KONSOLIDOVANOM ZÁKLADE
-  princíp konsolidácie – do účtovníctva banky sú zahrnuté všetky subjekty, ktoré banka kontroluje
-  sú zahrnuté v rozsahu, ktorý zodpovedá miere ich hodnoty
-  zahrnutie všetkých rizík do evidencie bánk
-  bankové konsolidované celky
-  konsolidované – celok konsolidovaný bankou, členovia celku sú bankové a nebankové finančné inštitúcie
-  subkonsolidované - /deto/ banka, ktorá kontroluje celok je nazývaná konsolidovaným subjektom
-  nebankové konsolidované a subkonsolidované celky kontroluje  iný subjekt finančného trhu, banka v nich vystupuje ako podriadená
-  NBS vedie zoznam všetkých finančných inštitúcií, ktoré kontrolujú konsolidované celky
-  je to tzv. bankový dohľad na konsolidovanom základe
-  zo zoznamu môžu byť vyňaté inštitúcie, ktoré patria pod Úrad pre finančný trh
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nebankové inštitúcie #bank


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014