Charakteristika platobného systému SIPS

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 153 slov
Počet zobrazení: 2 284
Tlačení: 313
Uložení: 285
Charakteristika platobného systému SIPS (slovak interbank payment system)
Do prijatia zákona o platobnom styku medzibankový platobný styk SIPS umožňoval spracovanie platieb len jedinému typu účastníka – priamemu účastníkovi. Tretie strany mohli prostredníctvom SIPS-u na základe povolenia, ktoré im udelila NBS, debetovať alebo kreditovať účty priamych účastníkov, ale nemohli vykonávať platobné operácie vo vlastnom mene a nemali účet peňažných rezerv v NBS.

SIPS zabezpečoval spracovanie príkazov na úhradu, na inkaso, ale aj šekové transakcie a čisté pozície kartových transakcií

NBS  od 1. 1. 2003 prevádzkuje medzinárodný platobný systém SIPS. (eximbanka, tatrabanka, istrobanka, VUB, Slovenská sporiteľňa, dexia banka, HVB bank Slovakia, OTP banka).

V oblasti reklamácii a riešenia sporov z PS každá – ako vykonávacia tak aj sprostredkujúca inštitúcia a vydavateľ sú povinní na viditeľnom mieste zverejniť podmienky, postupy a poplatky v prípade reklamačného konania alebo pri riešení sporov súvisiacich s ich službami. Spory rieši rozhodcovský súd, ktorý ustanovujú banky a pobočky zahr. bánk.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#charakteristika peňazí #SIPS #platobný systém #cyklický vývoj ekonomiky #medzibankový platobný styk #história platobného styku


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015