Ekonomika a ekonómia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 147 slov
Počet zobrazení: 6 520
Tlačení: 520
Uložení: 569
Ekonomika a ekonómia
Ekonomiku charakterizujeme ako tú časť spoločenského života, ktorá je spätá s ekonomickou,
čiže hospodárskou činnosťou.
 -organizovaný systém výroby, výmeny, rozdeľovania a spotreby statkov v spoločnosti
 -jej cieľom je uspokojiť potreby spoločnosti

Základné ekonomické otázky: (riešime ich súčasne)
 Čo vyrábať?
 -jedná sa o predmet výroby
 -aké druhy služieb budeme poskytovať
 Ako vyrábať?
 -stanovíme si akú techniku/technológiu použijeme na výrobu
 Pre koho vyrábať?
 -podľa rôznych faktorov ako vek, pohlavie, postavenie
 
Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne, prírodné a umelé zdroje na výrobu užitočných produktov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí či jednotlivcov.
 -zakladatelia ekonómie sú Adam Smith ;Bohatstvo národov
David Ricardo ;Základ politickej ekonómie a zdaňovania
 -funkcie: 1)skúma ekonomické javy a procesy, usiluje sa ich vysvetliť
2)ovplyvňuje konanie ekonomických subjektov
3)tvorí teoretický základ odvetvových ekonomík 
 -ako veda vznikla v 2.polovici 18.storočia a na konci 19.storočia sa rozdelila
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018