Účtovný informačný systém

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 203 slov
Počet zobrazení: 7 171
Tlačení: 596
Uložení: 655
Účtovný informačný systém
 
ÚIS je súčasťou podnikového informačného systému a má tieto základné prvky:
1.  Finančné účtovníctvo
2.  Manažérske účtovníctvo
·  Vnútroorganizačné účtovníctvo
·  Kalkulácie
·  Plánovanie a rozpočtovanie
 
Finančné účtovníctvo je účtovníctvo účtovnej jednotky ako celku. Má právne predpísaný obsah a formu. Finančné účtovníctvo je základom pre ostatné zložky ÚIS, označuje sa preto ako základné účtovníctvo.
 
Manažérske účtovníctvo poskytuje ekonomické informácie, ktoré potrebuje manažment podniku pre efektívne rozhodovanie a kontrolu. Ide o súbor rôznorodých ekonomických informácií týkajúcich sa nielen minulých javov ale aj informácií o budúcom možnom vývoji a stratégii podniku. Nemá právne predpísaný obsah ani formu. Obsahuje tieto základné prvky:
 
a)  Vnútroorganizačné účtovníctvo (VOÚ) sa zameriava na evidenciu účtovných prípadov vo vnútri účtovnej jednotky – podľa jednotlivých vnútropodnikových útvarov
 
b)  Kalkulácie predstavujú určenie nákladov na jednotku výkonu (l, m, ks a pod.). Podľa  toho kedy sa zostavujú členia sa na:
Predbežné (zostavujú sa ešte pred začatím výroby)
Výsledné (zostavujú sa až po uskutočnení výroby)
 
c)  Plánovanie a rozpočtovanie predstavuje stanovenie cieľov do budúcnosti a to krátkodobých i dlhodobých o činnosti podniku. Dôležitou súčasťou plánovania je finančné plánovanie, ktoré sa nazýva i rozpočtovníctvo. Rozpočtovanie znamená určovanie nákladov, výnosov i výsledkov hospodárenia na celkový plánovaný objem výkonov (nielen na jeden výkon ako je to pri kalkuláciách).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016