Výsledok hospodárenia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 458 slov
Počet zobrazení: 13 919
Tlačení: 860
Uložení: 779
Výsledok hospodárenia
 
Zisťovanie a účtovanie VH:
 
VH:
-je ocenený výsledný efekt činnosti ÚJ dosiahnutý v účtovnom období
-v podvojnom účt. ho zistíme tak, že od výnosov obpočítame náklady. Môže ním byť zisk
 alebo strata
 
V podvojnom účtovníctve ho zisťujeme na účte 710 a to 2-krát
1.) ako VH pred zdanením DzP: zistí sa ako rozdiel V
účtovaných na účtoch (ÚT 6) a N (ÚT 5 ) okrem 
   591, 592, 593, 594, 595 a vnútrooganizačných  N a V
2.) ako VH po zdanení DzP: ktorý vypočítame ak od VH pred 
  zdanením odpočítame DzP z bežnej a
  mimoriadnej činnosti
 
Na účte 710 sa VH zisťuje v tomto zložení:
1.  VH z hospodárskej činnosti: V z hosp. č. - N na hosp. č.
  (us 60 – 65) (us 50 – 55)
2.  VH z finančnej činnosti : finančné V – finančné N
  (us 66)  (us 56) 
   _____________________________________________
VH z bežnej činnosti (1 + 2)
3.  VH z mimoriadnej činnosti: mimoriadne V – mimoriadne N
(us 68)  (us 58)
 
 
Celkový VH (1 + 2 + 3)
ak je VH zisk zaúčtujeme ho na 710 / 702
ak je VH strata zaúčtujeme ho na 702 / 710
 
VH pred zdanením sa upravuje na základ DzP o položky, ktoré ho budú zvyšovať prípadne znižovať.
Medzi položky zvyšujúce VH pri jeho úprave na základ DzP patria:
–  hodnota darov (543)
–  cestovné na limit
–  N na reprezentáciu (okrem predmetov s logom firmy)
–  platené pokuty okrem zmluvných (545)
–  rozdiel medzi účt. a daňovými odpismi ak ÚO > DO
 
Medzi položky znižujúce VH patrí:
–  daňová strata
–  rozdiel medzi ÚO a DO, ak ÚO < DO
 
VH po zdanení = VH pred zdanením – (DzP z bežnej + DzP z mimoriadnej)
DzP   činnosti činnosti
 
–  VH sa zisťuje k poslednému dňu ÚO
–  k 1. dňu nasledovného ÚO sa VH o zdanení zisťuje prostredníctvom účtu 701, na účte 731 kde sa účtuje o rozdelení zisku alebo straty
 
Rozdelenie VH:
Účt. zisk sa zaúčtuje na D-431 a na MD sa potom zaúčtuje o jeho rozdelení
Účt. strata sa zaúčtuje na opačných stranách
 
Zisk možno použiť na:
–  zvýšenie ZI (431 / 419)
–  prídely do zákonného fondu (431 / 421)
–  prídely do dobrovolných fondov (431 / 423)
–  podiely spoločníkov (431 / 364)
–  previesť ako nerozdelený zisk do budúcich rokov (431 / 428)
 
 Stratu možno uhradiť:
–  zo zákonných fondov (422 a 421 / 431)
–  z dobrovolných fondov (423 a 427 / 431)
–  spoločníkmi (354 / 431)
–  z nerozdeleného zisku minulých rokov (428 / 431)
–  previesť ako nerozdelenú stratu do budúcich rokov  (429 / 431)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021