Dopravná logistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 514 slov
Počet zobrazení: 13 483
Tlačení: 642
Uložení: 608

Dopravná logistika

Doprava je cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá uspokojuje ľudské potreby /premiestnenie osôb a tovaru/. Uskutočňuje sa v 3 fázach: vo výrobe, v obehu a v spotrebe. Dopravná logistika je logistika a dopravný systém, ktorý vyhovuje logistickému riadeniu obehových (premiestňovacích) procesov.

Logistika v doprave zapezpečuje maximálnu flexibilitu v kapacite, čo najvčšie kombinačné možnosti medzi rôznymi dopravami a mnohostrannú použiteľnosť dopravných prostriedkov.

Dopravu je nutné z hľadiska logistiky riadiť

-  kvôli optimálnej deľbe práce
-  optimálnej kvalite prepravy
-  minimalizácie nákladov na dopravu

Pri výbere najvhodnejšieho druhu dopravy zohľadňujeme:

-  schopnosť vytvárať siete
-  schopnosť prepravovať ľubovolne veľké množstvo
-  dostupnosť dopravných prostriedkov
-  bezpečnosť dopravy
-  výška nákladov na dopravu

Cestná doprava:

Výhody: 

- Nie je obmedzená miestom nakládky a vykládky /kedykoľvek môžeme prerušiť prepravný proces/ - veeeľmi flexibilná J
- Hustá sieť cestných komunikácií
- Doprava z domu do domu
- Úspora času
- Cenovo výhodná

Nevýhody:

- Malá kapacita ložného priestoru
- Vylúčenie z prepravy nadrozmerných a nebezpečných zásielok
- Závislá od počasia a nehodovosti / dopravné zápchy
- Veľmi neekologická
- Spoplatnenie diaľníc a tunelov

Firmy, ktorá podnikajú v CD ponúkajú služby:

-  vnútroštátna a medzinárodná preprava kusových a celovozových zásielok

-  vnútroštátny distribučný systém
-  preprava kontajnerov
-  preprava nebezpečného /ADR/ a rýchloskaziteľného /ATP/ tovaru
-  poistenie zásielky a poradenstvo v CD
-  colno-deklaračné služby
-  uskladňovanie
-  služby s pridnou hodnotou /balenie, etiketovanie.../...

Železničná doprava:

Výhody:

- Nezávislosť na cestných komunikáciách a hustote premávky
- Možnosť prepravy nebezpečných zásielok
- Veľká kapacita ložného priestoru
- Minimálna závislosť od počasia
- Malá poruchovosť

Nevýhody:

- Nepravidelné jazdy nákladných vlakov
- Nedostatočné územné pokrytie
- Nemožnosť dodávky do domu
- Je viazaná na cestovné poriadky a železničnú trať (obmedzená manévrovacia schopnosť)

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti ŽD ponúkajú služby:

-  vnútroštátna a medzinárodná preprava vozňových zásielok
-  nákladné expresy
-  prekládky z/na koľajnice zo široký, rozchodom
-  dodanie moderných veľkokapacitných vozňov na paletizovaný a kusový tovar
-  prenájom vozňov
-  poradenstvo a poistenie v ŽD
-  preprava z domu do domu v kombinácií cesta+železnica
-  použitie špeci hlbinných a plošinových vozňov
-  preprava nadrozmerných zásielok vrátanie zabalenia a zaistenia na vozni...

Vodná doprava:

Výhody:

- Možnosť prepravy veľkého množstva tovaru a nadrozmerných tovarov
- Nízke prepravné náklady /je najlacnejšia/
- Vysoká kapacita plavidiel
- Je ekologická

Nevýhody:

- Závislosť na vodných stavoch
- Nízka rýchlosť
-  Vyššie náklady vyvolané prekládkov a skladovaním tovaru

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti VD ponúkajú služby:

-  poradenstvo a poistenie vo VD
-  kombinovaná preprava (námorná-letecká)
-  bookerské (sprostredkovateľské) služby charteringu – prenájmy lodí na určitý čas
-  celokontajnerové prepravy Full Container Load...

Letecká doprava:

Výhody: 

-  Vysoká rýchlosť
-  Vhodná na veľké vzdialenosti (najkratší čas na prekonanie dráh s porovnaním s inými druhmi dopráv)
-  Relatívne presné odlety a prílety
-  Možnosť prepravovať špeciálne druhy zásielok /cené zásielky, veľké zásielky.../

Nevýhody:

-  Vysoká cena
-  Dlhý čas kontroly tovaru na letiskách a dlhé colné odbavenie
-  Negatívny vplyv na životné prostredie
-  Malá flexibilita

Firmy, ktoré podnikajú v oblasti LD ponúkajú služby:

-  preprava zásielok z/na colné letiská
-  preprava nebezpečného/rýchloskaziteľného a cenného tovaru
-  kombinovaná preprava /namorná-letecká/
-  poradenstvo a poistenie v LD
-  chartrové lety /napr. pre cestovné kancelárie/
-  colno-deklaračné služby...

Potrubná doprava:

Výhody:

-  Pri uložení do zeme nebráni v ďalšej výstavbe
-  Najekologickejšia
-  Malá možnosť straty alebo znehodnotenia tovaru / Spoľahlivá/
-  Absolútne nezávislá od počasia 

Nevýhody:

-  Vysoké začiatočné investičné náklady
-  Obmedzené použitie pre rôzne druhy tovarov
-  Malá sieť potrubí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029