Optimalizácia v logistike

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 346 slov
Počet zobrazení: 5 323
Tlačení: 428
Uložení: 433
Optimalizácia v logistike
Základný model ekonomického objednávacieho množstva – tento model je založený na predpokladoch :
-  konštantný a známy cyklus objednávania /že je rovnaký vždy/
-  rovnáka veľkosť dopytu
-  stále nákupné ceny a prepravné náklady...

Tento model uvažuje len s dvoma druhmi nákladov:
1. náklady na udržiavanie zásob (Nu) – tieto náklady sú tým väčšie, čím je väčšie Q
- náklady z viazanosti kapitálu
- náklady na udržanie skladu
- náklady na poistenie / náklady z rizika
2. náklady na objednávanie (No) – zahŕňajú náklady súvisiace so sledovaním priebehu čerpania zásob, vystavením objednávky, uskladnením... tieto náklady sú tým väčšie, čím je väčší počet objdenávok.
 
Metóda ABC a XYZ
V metóde ABC kategorizujeme nejaké javy na 3 a viac skupín /každá skupina vyžaduje rôznu pozornosť/. ABC metóda vychádza z Paretovho zákona - 80/20, ktorý hovorí, že 20% našich aktivít zodpovedá za 80% všetkých výsledkov.
Cieľom metódy ABC je zníženie nákladov spojených s manipuláciou a dosiahnutie urýchlenia manipulačných operícií. Podľa metódy ABC by mali byť položky materiálov uskladnené takto:
Skupina A – tovar, ktorého spotreba je najvyššia, by mal byť uskladnený na miestach s najjednoduchším prístupom a mal by byť objednávaný v najväčších mnosžtvách.
Skupina B – tovar, ktorého spotreba je menšia, by mal byť uskladnený na miestach vzdialenejšie od vstupu a výstupu /v strede/.
Skupina C – tovar, ktorého spotreba je minimálna, by mal byť uskladnený na najvzdialenejších miestach a nakupujeme ho väčšinou v okamihoch vzniku potreby.

Využitie analýzy ABC:
-  určenie nákupnej politiky
-  určenie úrovne zákazníckeho servisu
-  oblasť riadenia zásob

Metóda XYZ je doplnkovou metódou k metóde ABC – pretože navyše sleduje pravidelnosť spotreby jednotlivých položiek.
Skupina X – sú to zásoby s pravidelnou a konštantnou /rovnakou/ spotrebou – s výnimočnými výkyvmi – ktorých spotrebu môžeme v budúcom období predpokladať.
Skupina Y sú to zásoby s výraznejšími výkyvmi v spotrebe – ktorých spotreba sa určuje ťažšie.
Skupina Z sú zásoby s nepravidelnou alebo výnimočnou spotrebou – ktorých spotrebu nemožno predpokladat.
Kombinácia analýz ABC a XYZ môže priniesť výhody napr. z hľadiska využitia logistických technológií (napr. pri AX je vhodné využíť JIT...).
 
Optimalizácia alebo optimalizovanie môže byť:
- všeobecne: dávanie optimálnej podoby niečomu, uvádzanie do optimálneho stavu/optima, optimálne riešenie = optimum /je to vlastne najvhodnejší a najvýhodnejší výsledok-stav pri daných ukazovateľoch/.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028