Sporenie - druhy sporenia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 255 slov
Počet zobrazení: 4 946
Tlačení: 321
Uložení: 331
Sporenie - druhy sporenia

4.1 Doplnkové dôchodkové sporenie
Doplnkové dôchodkové sporenie je individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou. Doplnkové dôchodkové sporenie sa riadi Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z.z. Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni. Doplnková dôchodková sporiteľňa zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa vyplácať účastníkovi doplnkový dôchodok po splnení náležitých podmienok určených v zmluve a dávkovom pláne.
Doplnkové dôchodkové sporenie nekryje žiadne riziká, ide len o sporenie. Hlavné výhody a charakteristika doplnkového dôchodkového sporenia.
 
Účastník DDS
Účastník - sporiteľ, ktorý je zamestnancom alebo živnostníkom, si môže odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie z daňového základu do 398,33 € ročne, ide však o kumulatívnu sumu, do ktorej sa započítava aj poistné z kapitálového životného poistenia a investičného životného poistenia. Nárok na doplnkový starobný dôchodok vzniká najskôr v 55 - tich rokoch veku, daňová úľava sa priznáva pri sporení počas doby najmenej 10 rokov.
 
Zamestnávateľ
Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu až do 6 % z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca, ktorý uzavrel doplnkové dôchodkové sporenie, v prípade zamestnancov 3. a 4. pracovnej kategórie je dokonca povinný prispievať do 2% z konkrétnej hrubej mzdy takého pracovníka.
Ide o rizikové povolania ako baník, hutník, pracovník s rádioaktívnym materiálom a podobne, toto zaradenie určuje okresný hygienik.

4.2 Stavebné sporenie
Stavebné sporenie predstavuje jedno z najvýnosnejších sporení, pri ktorom má sporiteľ istotu, že nepríde o peniaze. Konečný výnos, ktorý získa, však bude závislý najmä od toho, ako sa v nasledujúcich rokoch bude vyvíjať štátna prémia.

Okrem štátnej prémie stavebné sporiteľne zhodnocujú vklady dvojpercentným úrokom. Sporitelia profitujú z toho, že stavebné sporenie podporuje štát. V súčasnosti je štátna prémia na úrovni 10 % z ročných vkladov, pričom jej maximálna výška môže dosiahnuť 66,39 eura. Celú štátnu prémiu tak získajú tí sporitelia, ktorí do konca roka na sporenie vložia aspoň 663,90 eura. V prípade, že by zachovala súčasná výška prémie, sporitelia by po šiestich rokoch sporenia získali priemerný ročný úrok 5,19 %. V súčasnosti ani jedna banka neponúka vklad, na ktorom by bolo možné získať takýto vysoký úrok. Ešte viac zarobia klienti, ktorí svoje peniaze vyberú už po dvoch rokoch sporenia. V takom prípade dosiahnu priemerný výnos na úrovni 12,32 %. Kto však chce vybrať peniaze po dvoch rokoch sporenia, musí preukázať, že ich použil na zabezpečenie bývania.

Keďže štát vypláca prémiu len z vkladov, ktoré sporiteľ uskutočnil v danom roku, je pre ľudí, ktorí nechcú získať stavebný úver, ale chcú dosiahnuť len čo najvyšší výnos, najlepšie, ak nasporené peniaze vyberú čo najskôr. V ďalších rokoch je pre nich lepšie zhodnocovať peniaze radšej na termínovaných vkladoch. Na trojročnom vklade možno v súčasnosti získať maximálne štvorpercentný úrok. Kto chce zarobiť viac, musí využiť rizikovejšie investície, ako sú napríklad akciové podielové fondy. No pri nich nikto nezaručí, aký bude výnos a či investor vôbec niečo zarobí alebo, naopak, o časť svojej investície príde.

Aj v prípade, že poslanci schvália novelu zákona o stavebnom sporení v podobe, ako ju navrhlo ministerstvo financií, stavebné sporenie by malo vynášať viac ako vklady v bankách. Súčasných sporiteľov sa zmeny vo vyplácaní prémie nedotknú, keďže prémia sa bude krátiť podľa počtu mesiacov len v prvom roku sporenia. Takisto noví sporitelia, ktorí si založia sporenie v januári a hneď tam aj vložia celoročný vklad, nič nestratia. Naopak, keďže klesnú poplatky, budú na tom lepšie ako v súčasnosti.
Výhodou stavebného sporenia je aj to, že umožňuje postupné sporenie. Ak by si niekto chcel sporiť postupne v banke, musel by si zriadiť vkladnú knižku či sporiaci účet. Na bežných sporiacich účtoch pritom možno získať úrok maximálne do dvoch percent. Pri vkladných knižkách závisia úroky od toho, akú výpovednú lehotu si klient zvolí. Ak chce mať možnosť svoje peniaze kedykoľvek vybrať, väčšina bánk mu jeho vkladzhodnotí úrokom do 0,1 %. Maximálne môže dostať 0,4 %. Pri najdlhšej dvojročnej výpovednej lehote banky na vkladných knižkách núkajú úroky od 0,75 po 1,50 %. To znamená, že v porovnaní so stavebným sporením ponúkajú vkladné knižky nižšie výnosy. Na termínovaných vkladoch sú síce úroky vyššie, ale neumožňujú postupné sporenie. K existujúcemu vkladu sa už nedajú prikladať ďalšie peniaze. Sporiteľ si musí vždy založiť nový vklad, pri ktorom dostane úrok na základe aktuálnej situácie na trhu.

Kým pri termínovaných vkladoch či vkladných knižkách sporitelia neplatia žiadne poplatky, pri stavebnom sporení sa im nevyhnú. Už pri podpise zmluvy v prípade Prvej stavebnej sporiteľne a stavebnej sporiteľne Wüstenrot zaplatia poplatok vo výške jedného percenta z cieľovej sumy. To znamená, že ak je ich cieľová suma 10–tisíc eur, zaplatia poplatok sto eur. ČSOB si za uzatvorenie zmluvy pýta bez ohľadu na výšku poplatok vo výške 33,16 eura.
Ďalšie peniaze si stavebné sporiteľne pýtajú za vedenie účtu. Ročne za to sporitelia zaplatia 14,90 až 18 eur ročne. Ak prejdú zmeny, maximálna výška poplatku by mala klesnúť na 12 eur ročne. Bude sa to týkať nielen nových sporiteľov, ale aj tých, ktorí majú stavebné sporenie uzatvorené už teraz. Na poplatkoch by tak mali ušetriť všetci sporitelia.
Ročný poplatok za vedenie účtu je rovnaký bez ohľadu na to, koľko peňazí si človek sporí. Ak vkladá na účet málo, môže sa stať, že celý jeho výnos pohltia poplatky.

Ak by niekto napríklad vkladal na účet mesačne desať eur, za celý rok by na prémii zarobil len 12 eur. O niečo viac ako jedno euro by dostal na úrokoch od stavebnej sporiteľne. Bolo by pre neho preto lepšie sporiť si radšej na vkladnej knižke alebo na sporiacom účte v banke, kde nemusí platiť poplatky.

4.3 Individuálne sporenie

4.3.1  Termínovaný vklad
Poskytuje možnosť uložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovené obdobie - od 1 týždňa až po niekoľko rokov. Počas tohto obdobia by sa nemali peniaze z termínovaného vkladu vyberať, pretože za výber ešte pred ukončením vkladu si banka účtuje nemalý poplatok. Pozor! Poplatok za predčasný výber môže dosiahnuť v závislosti od banky výšku až celého zarobeného úroku. 
· Termínované vklady sú chránené Fondom ochrany vkladov v plnej výške vrátane úrokov. Maximálna výška vkladu, ktorý je chránený fondom, je 100 000 €.
· Nevýhodou je, že dodatočne vkladať peniaze na termínovaný vklad možno spravidla až na konci viazanosti.
· Vhodný Pre ľudí, ktorí majú určitú sumu peňazí a nebudú ju istý čas potrebovať použiť.

4.3.2  Sporenie do podielových fondov
Toto sporenie umožňuje ľuďom získať potenciálne vyšší výnos ako pri bežných sporiacich produktoch. Výnos však nie je garantovaný a závisí od aktuálnej situácie na finančnom trhu. Do fondov možno vkladať peniaze buď pravidelne, alebo jednorazovo vyššiu sumu peňazí. Nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. 
· Výber peňazí z fondov prebieha tak, že človek dá v banke alebo prostredníctvom obchodníka príkaz na predaj podielových listov a ten prebehne za aktuálnu trhovú cenu.
· Na rozdiel od termínovaných vkladov nemajú podielové fondy žiadnu viazanosť - to znamená, že peniaze sú k dispozícii do niekoľkých pracovných dní.
· Nemá pevný úrokový výnos

4.3.3  Vkladné knižky
Vkladné knižky sú alternatívnym produktom k sporiacim účtom. Jedinou výnimkou je, že pri disponovaní s peniazmi na vkladnej knižke treba banke predložiť papierovú vkladnú knižku. Do nej banka zaznamenáva všetky vklady aj výbery vrátane pripisovania úrokov. Vkladné knižky sú medzi ľuďmi obľúbené pre dobré skúsenosti z minulosti.
 
4.3.4  Sporiaci účet

Sporiace (alebo vkladové) účty umožňujú človeku kedykoľvek vkladať peniaze na účet. Nemusí ísť pritom o pravidelné vklady každý mesiac. Sporiace účty môžu byť s výpovednou lehotou alebo bez nej. Úrokovú sadzbu môže banka kedykoľvek zmeniť, aj napriek tomu možno výšku úroku považovať za relatívne stabilnú. Účet je tiež chránený Fondom ochrany vkladov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2.6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019