Inflácia, formy inflácie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 386 slov
Počet zobrazení: 4 090
Tlačení: 271
Uložení: 283
Inflácia, iný pojem, formy inflácie, dôsledky inflácie, miera inflácie, miera inflácie a jej výpočet, cenová stabilita a jej prejavy.
 
Inflácia
- je peňažný jav a znamená znehodnotenie peňazí z dôvodu nadmerného vydávania peňazí do obehu
- následkom je zvyšovanie cien tovarov a služieb
- úroveň cien je určovaná množstvom peňazí v obehu
- čím viac je peňazí v obehu tým vyššia je cenová hladina, tým aj miera inflácie
- v závislosti od toho ako rýchlo rastú ceny, hovoríme o 3 typoch inflácie:
Mierna inflácia – je to 1 – 9% ročné tempo rastu cien, je to prirodzený ekon. jav
Cválajúca inflácia – je to 10 – 1000% ročné tempo rastu cien
- tento typ spôsobuje veľké hospodárske i sociálne problémy
- peniaze strácajú kúpnu silu a ľudia sa ich snažia zbavovať nepremyslenými nákupmi
Hyperinflácia – nad 1000% dochádza k rozpadu peňažného systému štátu, peniaze prestávajú plniť svoju funkciu
- z iného hľadiska členíme infláciu na:
· Dopytovanú = inflácia ťahaná dopytom -> keď zvýšenie dopytu zvýši cenovú hladinu
· Nákladovú = inflácia tlačená nákladmi -> keď rastú výrobné náklady zvýšia sa aj ceny
· Zmiešanú = je to kombinácia oboch typov
- dôsledky inflácie:
  - klesajú reálne príjmy obyvateľstva a teda jeho kúpyschopnosť
  - inflácia znehodnocuje hotové peniaze aj úspory
  - mení štruktúru spotreby (rastú naše výdavky na tovary každodennej spotreby)
  - znevýhodňuje veriteľov a majiteľov hotových peňazí
  - prináša isté výhody dlžníkom a majiteľom tovarov
  - zanecháva vážne sociálne dôsledky na najchudobnejších vrstvách spoločnosti
 
Vzťah peňazí, cien a inflácie

- keďže centrálna banka ovplyvňuje množstvo peňazí v obehu a tým aj cenovú hladinu vzniká vzťah medzi peniazmi, cenami a infláciou, aby sme mohli zistiť mieru inflácie je nutné urobiť to prostredníctvom indexu spotreby cien (ISC). ISC je vytváraný na základe tzv. spotrebného koša výrobkov a služieb, vypočítame ho ako aritmetický priemer z cien tovarov a služieb každodennej potreby (potraviny, drogéria, šatstvo, bývanie...) v SR (700 tovarov). Keďže inflácia signalizuje ekonomickú nerovnováhu, ktorej prejavom je rast cenovej hladiny, tak miera inflácie vyjadruje zmenu cenovej hladiny
- mieru inflácie vypočítame podľa vzorca:

n – rok
  úloha:
  Inflácia 2008 = ?
  ISC 2008 = 12 000
  ISC 2007 = 11 200

Cenová hladina je vážený priemer cien tovarov a služieb v hospodárskej sústave, meraný pomocou indexu spotrebiteľských cien.
Nárast cenovej hladiny sa nazýva inflácia, zatiaľ čo jej pokles deflácia. Je jedným z maastrichtských (konvergenčných) kritérií. Podmienkou je cenová stabilita - neprekročenie miery inflácie troch členských štátov s najvyššou cenovou stabilitou, o viac ako 1,5%.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015