Daňová sústava SR, typy daní

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Jolankalp
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 201 slov
Počet zobrazení: 8 382
Tlačení: 444
Uložení: 493
Daňová sústava SR
Je súčasťou finančnej politiky štátu pomocou daní štát ovplyvňuje financie podnikov – zrušenie daní, menej peňazí a naopak)
Daňová sústava v SR vznikla 1.1.1993  a plní nasledovné funkcie:
1 – fiškálnu – vytvoriť dostatok príjmov v štátnom rozpočte
2 – regulačnú – ovplyvňovať spotrebu niektorých podnikateľov (spotrebné dane)
3 – stimulačnú – podporovať určité ekonomické činnosti (daňové úľavy, výška daní)
4 – sociálnu – pomáha riešiť sociálne potreby občanov (odpočítateľné položky)

Typy daní:
PRIAME – viažu sa na majetok a príjmy daňovníka, ktorý je známy a platí daň správcovi dane
NEPRIAME – viažu sa na tovar a služby pričom daňovník je neznámy: Daň však platí v cene tovaru alebo služby, pričom platiteľom dane je výrobca, predajca alebo dovozca.

Rozlišujeme ich na:
- univerzálne – platia pre všetky tovary a služby
- selektívne -  platia pre vybrané tovary

Daňová sústava SR
Priame dane:  
- daň z príjmov FO   (fyzická osoba)
- daň z príjmov PO   (právnická osoba)

Nepriame dane: 
  
- DPH, spotrebné dane (z minerálnych olejov, vína, piva, liehu, tabaku a tabakových výrobkov)
Miestne dane (PRIAME) – daň z nehnuteľnosti (pozemkov, stavieb, bytov), za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za výherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, z motorových vozidiel)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.053