:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 1 835
Tlačení: 155
Uložení: 156
OTÁZKA Č. 15 Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie

- Charakterizujte vývin novovekej filozofie.
- Charakterizujte pojmy racionalizmus, empirizmus, agnosticizmus, senzualizmus; ontológia, gnozeológia.
- Uveďte predstaviteľov novovekého empirizmu a novovekého racionalizmu.

Novoveká filozofia :
-  definitívne sa skončil stredovek
-  nastupuje novovek a presne medzi nimi bol H a R
-  stredovekú feudálnu spoločnosť vystriedala buržoázia a meštianstvo → industrializácia posilňuje vrstovníkov
-  mení sa charakter spoločnosti ( od stredovekej k novovekej )
-  centrami sa stávajú mestá
-  bohatí podnikatelia budovali svetské školy, študovali sa tam humanitné aj prírodné vedy
-  z Talianska sa presúva do Španielska, Francúzska, Anglicka, Holandska
-  kultúrne podmienky : STREDOVEK – Biblia, náboženská problematika, cirkevné školy iba pre duchovenstvo
-  NOVOVEK – rozum, svetská problematika, svetské školy, ideál človeka ( vedec, polyhistor, matematik )
 
Racionalizmus :
-  je stanovisko rozumu
-  súbor filozofických smerov, ktoré do centra svojej pozornosti stavajú rozličné druhy rozumu, myslenie, um, racionalitu a logické usporiadanie vecí
 
Empirizmus :
-  za zdroj poznatkov pokladá jedine skúsenosť ( empíriu )
-  celé poznanie sa dá zdôvodniť skúsenosťou alebo na základe skúsenosti
 
Agnosticizmus :

-  je filozofický názor podľa, ktorého nie je možné poznať podstatu vecí alebo sveta
 
Senzualizmus :
-  je filozofický názor, že jediným prameňom poznania sú zmyslové javy, pocity a vnemy
 
Ontológia :

-  je filozofické učenie o bytí, ktorá sa zaoberá bytím
-  základná filozofická disciplína
-  čo je podstatou sveta ?
-  zaoberala sa dvoma otázkami 1. duch ( idea ) = podstatou bytia alebo 2. hmota ( matéria ) je podstatou bytia
-  duch,  idea = idealizmus
-  hmota, matéria = materializmus
 
Gnozelógia :
-  gnozis = poznanie
-  či je svet poznateľný ?
-  poznávame zmyslami = empirizmus
-  poznávame rozumom = racionalizmus
Novoveký racionalizmus :
-  René Descartes
-  Baruch Spinoza
-  William Leibniz
 
Novoveký empirizmus:

-  Francis Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov

Diskusia: Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie

Pridať nový komentár
0.029