Kantove gnozeologické názory

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 184 slov
Počet zobrazení: 3 113
Tlačení: 180
Uložení: 180
OTÁZKA Č. 25 Vysvetlite Kantove gnozeologické názory.

- Vysvetlite, akými otázkami sa I. Kant zaoberá vo svojom spise Kritika čistého rozumu.

Vysvetlite pojmy a priori, a posteriori, „vec o sebe“, „vec pre nás“.
 
Kritické obdobie:
-  dielo : Kritika čistého rozumu
-  dominoval racionalizmus
-  rozhodol sa že zmierni rozpory medzi empirizmom a racionalizmom
-  gnozelógia :
-  podľa neho je empirizmus ( vplyv J.L. )
-  pretože všetko čo vieme o tomto svete vieme ( máme ) vďaka zmyslom ale vďaka rozumu máme vrodené predpoklady, vďaka čomu vnímame veci tak ako ich vnímame, my sa narodíme s tým, že chápeme veci v čase a v priestore
-  na základe vrodených predpokladov získavame poznatky aposteriori = sú poznatky získané cez tie okuliare
-  keby sme si tie okuliare vedeli dať dole tak zistíme aké sú veci naozaj a tým pádom mali by sme čisté poznatky apriori = reálny svet sám o sebe
-  ontológia :
-  svet sám o sebe ( bytie )
-  svet pre mňa ( ako sa mi javí )
-  = skutočné bytie je pre nás imaginárna
-  viera v Boha je postulát = tvrdenie čo sa nedá dokázať, niečo ako DOGMY
-  Boh existuje
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#gnozeologicke #vysvetlite pojmy apriori #Kant #kant-gnozeologia

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017