:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Kantove gnozeologické názory

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 184 slov
Počet zobrazení: 1 600
Tlačení: 88
Uložení: 84
OTÁZKA Č. 25 Vysvetlite Kantove gnozeologické názory.

- Vysvetlite, akými otázkami sa I. Kant zaoberá vo svojom spise Kritika čistého rozumu.

Vysvetlite pojmy a priori, a posteriori, „vec o sebe“, „vec pre nás“.
 
Kritické obdobie:
-  dielo : Kritika čistého rozumu
-  dominoval racionalizmus
-  rozhodol sa že zmierni rozpory medzi empirizmom a racionalizmom
-  gnozelógia :
-  podľa neho je empirizmus ( vplyv J.L. )
-  pretože všetko čo vieme o tomto svete vieme ( máme ) vďaka zmyslom ale vďaka rozumu máme vrodené predpoklady, vďaka čomu vnímame veci tak ako ich vnímame, my sa narodíme s tým, že chápeme veci v čase a v priestore
-  na základe vrodených predpokladov získavame poznatky aposteriori = sú poznatky získané cez tie okuliare
-  keby sme si tie okuliare vedeli dať dole tak zistíme aké sú veci naozaj a tým pádom mali by sme čisté poznatky apriori = reálny svet sám o sebe
-  ontológia :
-  svet sám o sebe ( bytie )
-  svet pre mňa ( ako sa mi javí )
-  = skutočné bytie je pre nás imaginárna
-  viera v Boha je postulát = tvrdenie čo sa nedá dokázať, niečo ako DOGMY
-  Boh existuje
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Kant - Kritika čistého rozumu Referát 745 9
Slovenčina Kant - Kritika praktického rozumu a kritika súdnosti Referát 577 4.8
Slovenčina Postoj I. Kanta Maturita 253 5

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#gnozeologicke #vysvetlite pojmy apriori #Kant

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.016