Otáznik - písanie otáznika

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 229 slov
Počet zobrazení: 5 061
Tlačení: 497
Uložení: 512
Otáznik

Otáznik (?) sa píše:
- na konci opytovacích viet, a to:
a) na konci samostatnej vety,
napr. Čo robíš? – Kedy ste sa vrátili zo zájazdu? – Bol si na prednáške? – Mám sa vrátiť, nemám sa vrátiť?
b) na konci výrazu použitého vo vetnej platnosti,
napr. Skutočne? – Áno? – Teda o piatej? – Päťdesiatpäť? – Ten nový?
- na konci podraďovacieho súvetia, keď hlavná veta je opytovacia,
napr. Nevieš, že na svete sa nič nestáva bez príčiny? – Počuli ste, že sa chystá ďalšie vydanie? – Hovorili o tom, čo by sa malo predovšetkým robiť?
- na konci priraďovacieho súvetia, keď je na konci súvetia opytovacia veta,
napr.  Prídeme na kraj hory a čo nevidíme?

!!!P o z n á m k a:

Za zvolacími vetami, ktoré majú povahu opytovacích viet, píše sa často otáznik aj výkričník, napr. Ako si to predstavujete?!
- vnútri vety v zátvorkách za jednotlivým slovom alebo výrazom, keď chceme naznačiť pochybnosti o správnom použití alebo správnom znení výrazu, pochybnosti o správnosti alebo vhodnosti istého prístupu, postupu a pod.,
napr.  Zmieňoval sa o nevyhnutnosti (?) takéhoto riešenia ťažkostí, ktoré vznikli pri výrobe nového prístroja. – Niet času (?) na oddych.
 
Otáznik sa nepíše:
- ak má ráz opytovacej vety iba podradená vedľajšia veta, napr. Pýtal sa ho, ako dlho bol na dovolenke. – Mohli by sme sa pýtať, či má zmysel rok čo rok sa takto stretávať.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032