Veľké písmená: Mená ľudí a živých bytostí

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 520 slov
Počet zobrazení: 6 035
Tlačení: 285
Uložení: 299
Mená ľudí a živých bytostí

- Rodné (krstné) mená, priezviská, jednomenné pomenovania osôb, rodové mená, miestne predikáty (prídomky), pseudonymy (krycie mená), mená po otcovi (otčestvá), prezývky, pomenovania osôb v literárnych dielach, obrazné pomenovania osôb:
napr. Dušan, Igor, Michal, Mária, Eva, Zuzana, Pribina, Bernolák, Štúr, Balzac, Vansová, Medvecká, Lilgeová, Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, Gaius Iulius Caesar, Pongrác z Mikuláša, Vavrinec Benedikt z Nedožier (Nedožerský), Leonardo da Vinci, Charles de Gaulle, Ludwig van Beethoven, Vincent van Gogh, Valéry Giscard d’Estaing, Ján Smrek, Piotr Iľjič Čajkovskij, Anton Pavlovič Čechov, Nadežda Pavlovna Jegorovová, Hrdzáň, Papuľa, Neznámy, Básnik (v literárnom diele), Neznámy vojak (hrob Neznámeho vojaka), Majster Pavol z Levoče, Majster bytčianskeho oltára, Otec vlasti, Matka Terézia, Antihamlet, Lžidimitrij, Pseudomauríkios.
- Prívlastky pri rodných menách panovníkov alebo iných historických osobností a postáv (skutočných alebo vymyslených) sa pokladajú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom (obdoba priezvisk),
napr. Mojmír Prvý (I.), Jozef Druhý (II.), Peter Veľký, Ivan Hrozný, Viliam Oranžský, Kliment Bulharský, Mária Katolícka, Lamme Strašný, Ladislav Pohrobok, Konštantín Filozof, Julián Apostata, Henrich Moreplavec, Richard Levie srdce.
- S veľkým začiatočným písmenom sa píšu aj spojenia pôvodne všeobecných podstatných mien so zhodným prívlastkom stojacim za podstatným menom, ktorými sa pomenúvajú osoby,
napr. Panna Orleánska, Anonym Perzský (obdoba spojení rodných mien a priezvisk).
- V obrazných pomenovaniach osôb so spojením prídavného mena s podstatným menom (prídavné meno je pred určeným podstatným menom) sa veľké písmeno píše iba na začiatku celého pomenovania,
napr. Svätý otec (pápež), Orlie pierko, Sokolie oko, Bleskový nôž (indiánske mená), Broskyňový kvet, Lotosový kvet (čínske mená). Tieto mená sa nechápu ako obdoba spojenia rodného mena a priezviska, ide o pomenovania osôb jedným menom.
- S veľkým začiatočným písmenom píšeme tvary množného čísla vlastných mien osôb na -ovci použité na označenie rodiny,
napr. Svoreň – Svoreňovci, Jankovič – Jankovičovci, Lilge – Lilgeovci, Jesenský – Jesenskovci, Mojmír – Mojmírovci, Pavlov – Pavlovovci, Přemysl – Přemyslovci, Piast – Piastovci, Bourbon – Bourbonovci, Flávius – Fláviovci.
- S veľkým začiatočným písmenom píšeme aj tvary množného čísla na -ovia použité na označenie osôb s rovnakým menom,
napr. Svoreň – Svoreňovia (ľudia s menom Svoreň), Klimko – Klimkovia, Škultéty – Škultétyovia, ako aj mená na -ovia použité v štylisticky podfarbenom prenesenom význame, napr. Shakespearovia sa rodia len zriedkavo (ľudia ako Shakespeare), Ikarovia (ľudia ako Ikar).
!!!P o z n á m k a:
1. Zovšeobecnené podstatné mená, ktoré vznikli z rodných mien a priezvisk alebo spojení takýchto mien s titulom, píšeme s malým začiatočným písmenom,
napr. judáš (zradca), lazár (ťažko chorý človek, úbožiak), mecenáš (dobrodinec), donchuan (záletník, sukničkár), donkichot (človek ženúci sa za fantastickými dobrodružstvami, naivný rojko), kubo (hlupák), kalvín (stúpenec náboženského reformátora Jána Kalvína), kvisling (zradca národa), lynč (bezprávne usmrcovanie zvyčajne poštvaným davom), bojkot (odmietanie, obchádzanie, úmyselné zaznávanie), sendvič (obložený chlebíček), havelok (mužský plášť s dlhým golierom bez rukávov), axel, rittberger, salchov (skoky v krasokorčuľovaní).
2. Mená prívržencov alebo príslušníkov nejakého hnutia odvodené od vlastných mien pôvodcov, vodcov alebo sídla, mená zamestnancov podniku, príslušníkov politických, masových, cirkevných, športových a iných organizácií a spolkov, náboženských vyznaní a pod. nie sú vlastnými menami a píšu sa s malými začiatočnými písmenami,
napr. štúrovec, kantovec, hegelovec, darvinista, hurbanista (hurbanovský povstalec), slovanista (príslušník alebo prívrženec telovýchovnej jednoty Slovan), matičiar (člen Matice slovenskej), lúčničiar (člen umeleckého folklórneho súboru Lúčnica), slovnaftár (zamestnanec Slovnaftu), odborár, skaut, pionier, mníchovan, sokol, hlasista (stúpenec Hlasu), radošinci (členovia Radošinského naivného divadla), warchalovci (členovia orchestra vedeného B. Warchalom), klimešovci (členovia pracovného kolektívu vedeného Klimešom), jánošíkovci (členovia bojového oddielu Jánošík), katolík, rímskokatolík, gréckokatolík, starokatolík, evanjelik, luterán, husita, mohamedán, moslim, budhista, dominikán, františkán, benediktín, klariska, uršulínka.
- Národné a kmeňové mená a mená príslušníkov iných etnických skupín, obyvateľské mená utvorené od vlastných mien:
napr. Slovák, Neslovák, Francúz, Škót, Srb, Lužický Srb, Angličan, Bulhar, Protobulhar, Maďar, Nemaďar, Nemec, Ultranemec, Ukrajinec, Poloukrajinec, Rakúšan, Exrakúšan, Číňan, Japonec, Arab, Kurd, Kelt, Trák, Etrusk, Žid, Hind, Vandal, Ilýr, Róm, Goral, Valach, Slovan, Praslovan, Západoslovan, Západoslovák, Východoslovák, Európan, Stredoeurópan, Američan, Juhoameričan, Austrálčan, Praaustrálčan, Škandinávec, Moravan, Šarišan, Zemplínčan, Sicílčan, Bratislavčan, Nitran, Topoľčanec, Parížan, Exparížan, Newyorčan, Marťan, Mesiačan (domnelý, fiktívny obyvateľ Marsu, Mesiaca; kozmonaut na Mesiaci).

!!!P o z n á m k a:

1. Všeobecné podstatné mená, ktoré vznikli z vlastných mien príslušníkov národov, kmeňov a iných etnických skupín alebo z obyvateľských mien, píšeme s malým začiatočným písmenom,
napr. hotentot (nechápavý človek, veľmi hlúpy, obmedzený človek), cigáň (klamár), hind (vyznávač hindského náboženstva), žid (príslušník židovského náboženstva, vyznávač židovskej viery), flám (zábava, lumpovačka), martinčan, mladočech, staroslovák (prívrženci politických strán alebo hnutí), vandal (ničiteľ), škót (skúpy človek, skupáň), valach (pastier oviec), nitran (druh salámy).
2. Zložené slová, v ktorých sa pomenovania príslušníkov národov a obyvateľské mená spájajú so slovami tiež, hurá, hej, kvázi a pod., majú štylisticky podfarbený (ironický) význam a píšu sa s malým začiatočným písmenom,
napr. tiežslovák, tiežbratislavčan, huránemec, hejslovák, kvázifrancúz.
3. S malým začiatočným písmenom sa píšu pomenovania utvorené od národných a kmeňových mien alebo obyvateľských mien na označenie stúpencov, prívržencov,
napr. pansláv, pangermán, pročíňan, profrancúz, proameričan, slavianofil, maďarofil, maďarofób.
4. S malým začiatočným písmenom sa píšu aj pomenovania druhov alebo plemien zvierat, ktoré majú pôvod v národných a kmeňových menách alebo obyvateľských menách,
napr. hucul (druh koňa), španiel (druh psa), vlaška (sliepka), novozélanďan, angorčan, sibírčan, kráľovský normanďan (plemená králikov).
- Mená zosobňujúce (personifikujúce) niektoré zjavy, najmä mená alegorických a rozprávkových bytostí:
napr. Zlatovláska, Lomidrevo, Miesiželezo, Valibuk, Snehulienka, Šípková Ruženka, Červená čiapočka, Orlie pierko, Popoluška, Popolvár, Mikuláš, Gašparko, Pravda, Láska, Smrť.
- Mená bohov, božstiev, rozličných biblických bytostí a pod. a v náboženských textoch na znak úcty každé pomenovanie zastupujúce meno boha v kresťanskom chápaní, Ježiša Krista a Panny Márie:
napr. Ra, Oziris, Quetzal, Alah, Perún, Vesna, Morena, Zeus, Diana, Merkúr, Vulkán, Boh, Hospodin, Otec, Nebeský Otec, Stvoriteľ, Ježiš, Kristus, Boží Syn (Syn Boží), Spasiteľ, Vykupiteľ, Baránok, Pán, Svätý Duch (Duch Svätý), Božia Matka (Matka Božia), Panna Mária, Sedembolestná matka (Matka sedembolestná), Bohorodička, Madona, Antikrist, Lucifer, Belzebub.

!!!P o z n á m k a:

1. V pravopise rozlišujeme vlastné mená zosobnených zjavov, mytologických a biblických bytostí a všeobecné podstatné mená, ktorými sa pomenúvajú osoby s istými vlastnosťami,
napr. Zlatovláska – zlatovláska (dievča alebo žena s vlasmi zlatej farby), Miesiželezo – miesiželezo (silák, mocný človek), Valibuk – valibuk (silák), Lomidrevo – lomidrevo (silák), Gašparko – gašparko (komická postava, smiešna figúrka), Lucifer – lucifer (zlý človek), Belzebub – belzebub (zlý človek), Mesiáš – mesiáš (spasiteľ), Madona – madona (cnostná žena), Popoluška – popoluška (skromné dievča alebo žena), Popolvár – popolvár (skromný a odstrkovaný človek alebo lenivý a pasívny človek), Venuša – venuša (krásna, zvodná žena). Takéto pomenovania sa môžu stať aj označeniami vecí, ktoré ako všeobecné podstatné mená sa takisto píšu s malými začiatočnými písmenami, napr. vulkán (ničivá sila), madona (obraz alebo socha Panny Márie).
2. Slovo boh ako pomenovanie nadprirodzenej bytosti píšeme s malým začiatočným písmenom. Všeobecné podstatné meno boh sa používa aj ako meno boha v kresťanskom chápaní a v takom prípade sa píše s veľkým začiatočným písmenom: Boh. Slovo pánboh píšeme s malým začiatočným písmenom. V náboženských textoch sa používa podoba Pán Boh, podobne sa tu používajú podoby Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý.
3. Prídavné meno utvorené od vlastného mena Boh sa píše s veľkým začiatočným písmenom, teda Boží,
napr. Boží súd, Božia milosť, Božie milosrdenstvo. Rovnako sa slovo Boží píše s veľkým začiatočným písmenom vo viacslovných vlastných menách typu Božia Matka, Boží Syn. V rozličných ustálených spojeniach a obrazných pomenovaniach sa píše slovo boží s malým začiatočným písmenom, napr. palina božie drievko, božia príroda, každý boží deň, boží dar (chlieb), vyjsť na svetlo božie.
4. Rozličné pomenovania bytostí, ktoré podľa starších predstáv napĺňajú celú prírodu, píšeme ako všeobecné podstatné mená s malým začiatočným písmenom, napr. škriatok, troll (škriatok v severskom germánskom bájosloví), vodník, zmok, víla, rusalka. Rovnako s malým začiatočným písmenom píšeme aj podobné pomenovania bytostí z náboženskej oblasti,
napr. anjel, archanjel, čert, diabol, satan. S veľkým písmenom sa môžu takéto slová písať iba vtedy, ak sa využívajú ako pomenovania postáv v literárnych a iných umeleckých dielach, ako názvy diel a podobne, napr. Rusalka, Satan, prípadne sa využívajú aj ako vlastné mená iného druhu, napr. pomenovanie Satan ako názov vrchu a pod., názov Rusalka ako pomenovanie druhu výrobku atď.
- Mená zvierat:
napr. Sivko, Belko, Pozor, Dunčo, Rexo, Murko, Cézar, Micka, Rysuľa, Jumbo, Víchor.

!!!P o z n á m k a:

- Slová sivko, belko píšeme s malým začiatočným písmenom, ak ide o akéhokoľvek koňa so sivou alebo bielou farbou.
- Prídavné mená utvorené od vlastných mien ľudí a živých bytostí (antroponým) sa píšu s veľkým alebo malým začiatočným písmenom:
S veľkým začiatočným písmenom sa píšu privlastňovacie prídavné mená utvorené od vlastných mien príponami  -ov a -in,
napr. Peter – Petrov, Eva – Evin, Svätopluk – Svätoplukov, Jánošík – Jánošíkov, Gončarov – Gončarovov, Timrava – Timravin, Zguriška – Zguriškin, Angličan – Angličanov (Angličanova chladnokrvnosť), Lomidrevo – Lomidrevov, Zlatovláska – Zlatovláskin, Jupiter – Jupiterov, Alah – Alahov, Jehova – Jehovov, Kristus – Kristov, Venuša – Venušin, Madona – Madonin, Dunčo – Dunčov, Jumbo – Jumbov, Rysuľa – Rysulin, Micka – Mickin.
- S malým začiatočným písmenom sa píšu prídavné mená odvodené od vlastných mien osôb alebo zvierat príponami -ovský, -ský alebo variantom -ký,
napr. Štefan – štefanský, Mikuláš – mikulášsky, Anna – anenský, Štúr – štúrovský, Verdi – verdiovský, Španiel – španielsky, Rus – ruský, Turek – turecký, Jupiter – jupiterský, Junóna – junónsky, Dunčo – dunčovský.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019