Štylisticky príznakové slová

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tanya
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 96 slov
Počet zobrazení: 15 517
Tlačení: 748
Uložení: 771

Štylisticky príznakové slová:

spisovné slová

odborné=termíny - využ. sa v náučnom štýle, umožňujú vyj. sa presne, napr. morféma, kyselina sírová...
     básnické=poetizmy – nepouž. sa v ústnej podobe, ale skôr v písomnej, napr. luna, riava
     hovorové – použ. ich v súkromnom prejave, napr. panelák, zemák, deják

nespisovné slová

žargón = slová urč. soc. skup., napr. študentský, detský
      argot = slová urč. soc. skup., ich význam chce skup. utajiť, napr. televízor – dorozumievanie sa z okna do okna vo väzení
      dialektizmy = nárečové, napr. švábka,
                         profesionalizmy = slová, kt. použ. príslušníci nejakej profesie na urýchlenie, napr. doktory:operačka, ...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015