Rozvíjacie vetné členy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 3 994
Tlačení: 241
Uložení: 262
- Vymenujte a charakterizujte rozvíjacie vetné členy.

- predmet - vyjadruje zásah, cieľ, obsah deja, vždy rozvíja sloveso, pýtame sa naň pádovými otázkami (okrem kto, čo)

- a) priamy-bez predložky
- b) nepriamy-s predložkou
- c) viacnásobný predmet -viac rovnocenných predmetov v priraďovacom sklade

· príslovkové určenie - vyjadruje miesto, čas, spôsob, príčinu deja
-rozvíja sloveso, prídavné meno alebo príslovku, pýtame sa naň príslovkovými otázkami (kde, kedy, ako, prečo)
· prívlastok - vyjadruje vlastnosť podstatného mena, rozvíja podstatné meno, pýtame sa naň otázkami (aký, ktorý, čí)
o zhodný prívlastok - zhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle a páde
o b) nezhodný prívlastok -nezhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle alebo páde
o c) postupne rozvíjací prívlastok - skladá sa z dvoch prívlastkov, jeden rozvíja nadradené podstatné meno (stojí hneď pred ním), druhý rozvíja tesnejší prívlastok aj s podstatným menom, nepíšeme medzi nimi čiarku
o d) viacnásobný prívlastok - skladá sa z dvoch rovnocenných prívlastkov v priraďovacom sklade
· prístavok - rozvíja podstatné meno, pomenúva ten istý jav inými slovami, je v rovnakom páde ako nadradené podstatné meno, oddeľujeme ho vo vete čiarkami (príp. zátvorkami, pomlčkami)
 

- Urč všetky slovné druhy a vetné členy v uvedenej vete:

Ale po dvoch kilometroch počul za sebou rachot motora.


 

slovný druh

vetný člen

Ale

častica

-

po

predložka

-

dvoch

číslovka

prívlastok - zhodný

kilometroch

podstatné meno

predmet - nepriamy

počul

sloveso

prísudok - slovesný

za

predložka

-

sebou

zámeno

príslovkové určenie - M

rachot

podstatné meno

predmet - priamy

motora

Podstatné meno

prívlastok – nezhodný


- Z uvedených slov utvorte jednoduchú rozvitú vetu, v ktorej bude požadované poradie vetných členov:

- zhodný prívlastok, príslovkové určenie mesta, prísudok, podmet, zhodný prívlastok, priamy predmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok

kniha – čitatelia – príbeh – hrdina – starý – zaujímavý – staroveký – nájsť – v

- V starej knihe nájde čitateľ zaujímavý príbeh starovekého hrdinu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052