Výslovnostné štýly

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 119 slov
Počet zobrazení: 8 331
Tlačení: 460
Uložení: 477

· Výslovnostné štýly:

o 1. neutrálny: základná a najčastejšia podoba spisovnej výslovnosti
o používa sa vo verejnom prostredí pri ústnej realizácii vopred pripravených náučných, publicistických a administratívnych textov a pri prednese rečníckych prejavov
o za neutrálny štýl výslovnosti sa považuje taký prejav, v ktorom hovoriaci vyvinie primerané artikulačné úsilie pri artikulácii hlások v prúde reči
o 2.vysoký: uplatňuje sa vo verejnom oficiálnom prostredí napr. pri interpretácii umeleckých textov v divadle, v slávnostných prejavoch
o v takýchto prejavoch sa musí dôsledne dodržiavať spisovná podoba  jazyka a spisovná výslovnosť
o 3.nižší: uplatňuje sa v súkromnom styku , v priateľskom, neformálnom styku
o v takýchto prejavoch nie je spoločenský odstup medzi komunikujúcimi, naopak, je medzi nimi familiárny vzťah
o akceptuje sa uvoľnenejšia, menej starostlivá  výslovnosť hlások (nespisovná výslovnosť dvojhlások, krátenie dlhých slabík..)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020