Univerbizácia a multiverbizácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 198 slov
Počet zobrazení: 23 663
Tlačení: 822
Uložení: 904
· Vysvetlite, ako dochádza k zmenám v slovnej zásobe a k jej obohacovaniu.
-K zmenám dochádza počas historického vývoja, vzhľadom na to akú potrebu mali v danom historickom období alebo prostredí- Neologizmy, archaizmy, historizmy. Počas tohto vývoja sa slová zo zásoby vytrácajú alebo pridávajú zdomácnením cudzích slov.
 
· Na príkladoch vysvetlite pojmy univerbizácia, multiverbizácia.
- Univerbizácia - spôsob tvorenia slov, pri ktorom sa z dvoch alebo viacerých výrazov tvorí jedno pomenovanie (falcovací stroj - falcovačka)
- Multiverbizácia - utvorenie viacslovného výrazu z jednoslovného synonymného ekvivalentu (dať súhlas- súhlasiť)
 
· Pomenujte slovotvorné postupy, ktorými boli utvorené slová:
a) prístavba, mliekareň, najlepší ODVODZOVANÍM
b) samoobsluha, vodováha, automechanik SKLADANÍM
c) NR SR, napr., DPH SKRACOVANÍM
d) štvrták, panelák ODVODZOVANIE + SKLADANIE
 
· Hviezdoslav tvoril vlastné novotvary. Nájdite v ukážke takéto slovo.
- Hviezdoslavove novotvary: tzv. poetizmy, sú to prevažne jednoslabičné slová, utvorené od slovies alebo podstatných mien odtrhnutím prípony (napr.:kles=klesanie, dus=dusno, kvil=kvílenie, pal=pálenie)
 
· Čím sa zaoberá lexikografia. Vymenujte základné typy slovníkov.
Lexikografia - je náuka o zostavovaní slovníkov
-  Základné typy slovníkov 
o a) Encyklopedické slovníky - v skratke sa v nich hovorí o veciach, zvieratách, ľuďoch... Sú usporiadané abecedne – Filozofický slovník, Encyklopédia Slovenska
o b)Jazykové slovníky - Výkladové slovníky( KSSJ), pravopisné slovníky, synonymické slovníky, frazeologické slovníky, slovníky cudzích slov, prekladové jazykové slovníky...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029