Ktoré činitele a ako ovplyvňujú výslednú podobu textu?

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 238 slov
Počet zobrazení: 3 987
Tlačení: 326
Uložení: 389
- Uveďte, ktoré činitele a ako ovplyvňujú výslednú podobu textu.
- Pouvažujte, ktoré zo štýlotvorných činiteľov sú objektívne a ktoré subjektívne.
- Pozorujte individuálny štýl jednotlivých autorov. Ktorý obraz príchodu noci sa vám páči? Zdôvodnite svoju odpoveď:


Noc chce mať z tichosti
pobrežia pôžitok,
a preto pricvála klusom,
šaty z tmy na seba oblečie,
rúcho si
hviezdami ozdobí
a povie tu som
(L. Novomeský)

Po horách, po dolinách
rozišli sa mraky,
zastreli tiché háje temnými
hábami,
zmizli lúčky zelené medzi
dolinami ...
...
Mesiačka niet na nebi
– beda je s hviezdami,
kto zná, dokiaľ budú tam
za tými chmárami!
(J. Kráľ) 

Štýlotvorný činiteľ

 
Objektívne

Adresát
 

Komunikačná situácia
a prostredie
 

Predmet prejavu
 

Dorzumievacie prostriedky
(jazykové, mimojazykové)
 

Funkcia prejavu
 

 

 
Subjektívne

Intelektuálna vyspelosť
autora

Temperament autora
 

Sociálne zaradenie autora
 

Osobné sklony autora
 

Chápanie témy autorom
 

Momentálny psychický stav autora
 

 
 
 
Tieto činitele ovplyvňujú výber jazykových prostriedkov, ktoré autor využije pri formovaní textu.
 
Subjektívne:
Vychádzajú od samotného autora jazykového prejavu, sú to osobné vlastnosti a danosti autora.
Miera ich vplyvu závisí od formy textu. Najviac sa uplatňujú pri tvorbe hovorových a umeleckých textov, kde sa najsilnejšie prejavujú autorove postoje a výrazové prostriedky. Menej pri populárnych, beletrizovaných a esejistických textov.
Vo vecných vedeckých, administratívnych a informačných textoch je ich vplyv zanedbateľný.
 

Objektívne:

Pôsobia zvonku, nezávisle od autora.
Jednotlivé činitele pôsobia nerovnomerne a striedavo.
Najsilnejší z objektívnych činiteľov je Funkcia prejavu, pretože podľa nej si autor vyberá funkčný jazykový štýl, ktorý použije vo svojom prejave
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Ktoré činitele a ako ovplyvňujú výslednú podobu textu?

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.133