Jazykové štýly znaky a rozdelenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 3 479
Tlačení: 179
Uložení: 163

Jazykové štýly znaky a rozdelenie

Štýl – cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov. Spôsob ako sa vyjadrujeme.   štýl = sloh
 
Druhy štýlov:
a.) objektívne štýly: odborný, administratívny
b.) subjektívne štýly: hovorový, umelecký
c.) subjektívno – objektívne štýly: publicistický, rečnícky

Funkčné jazykové štýly:
- hovorový
- administratívny
- náučný (odborný)
- publicistický
- umelecký
- rečnícky (rétorický)

Hovorový štýl - je jediný štýl súkromného styku. Realizuje sa prevažne ústne. Využíva všetky slová slovnej zásoby i nespisovné, značky a skratky, vety sú často nedokončené. Je charakteristický spontánnosťou, nepripravenosťou. Patrí sem napr. rozprávanie, dialóg.

Administratívny štýl - je písomný štýl verejného styku. Jeho znakmi sú vecnosť, prehľadnosť, jasnosť, stručnosť. Využívajú sa tu knižné a odborné názvy. Patrí sem napr. žiadosť, úradný list.

Náučný (odborný) štýl - je to písomný štýl verejného styku, sprostredkuje odborné informácie a vedecké poznatky. Využívajú sa tu odborné slová (termíny), rôzne tabuľky a schémy. Patrí sem napr. výklad, úvaha, referát, esej.

Publicistický (novinársky) štýl - je to písomný verejný štýl, využívajú sa tu odborné slová, rozvité vety a súvetia. Patrí sem napr. správa, reportáž, recenzia (kritika), úvodník. Charakteristické znaky sú písomnosť, informatívnosť, aktualizovanosť, zrozumiteľnosť. Má nielen informovať, ale aj presviedčať, poučovať a zaujať.

Umelecký štýl - je to písomný obrazný verejný štýl, využívajú sa tu všetky slová, ktoré existujú v slovnej zásobe, aj citovo zafarbené slová, básnické prostriedky, nedokončené vety a súvetia. Patrí sem napr. poviedka, román, novela, rozprávka, epická, lyrická báseň.

Rečnícky štýl
- je to písomný obrazný verejný štýl, využívajú sa tu tiež odborné slová (termíny), otázky a zvolania, využíva aj mimojazykové prostriedky (gestikuláciu). Dôležitá je intonácia, výška hlasu a kontakt s poslucháčom. Patrí sem napr. prednáška referát, príhovor a slávnostný prejav. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019