Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 2 013
Tlačení: 120
Uložení: 109

3. Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam 

Spisovná slovenčina – 1. Kodifikácia
V roku 1787 katolícky kňaz Anton Bernolák vychádzal z kultúrnej západoslovenčiny a kodifikoval kultúrny jazyk bernolákovčinu.
Spisy kodifikácie:
· Jazykovedno – kritická rozprava o slovenských písmenách /pravopis/ 1787
· Grammatica Slavica 1790
· Etymológia slovenských slov 1791
· Slowár Slowenski – Česko – Latinsko – Nemecko – Uhorské  1825 -1827
 
Bernolákovčinu však evanjelici neprijali, no celú tvorbu v tomto jazyku má Ján Hollý.
 
Spisovná slovenčina – 2. Kodifikácia
Ľudovít Štúr na základe strednej slovenčiny/našiel ju v Kollárových národných spievankách/ kodifikoval spisovný jazyk 14. februára 1843 dohodol sa o tom s Jozef Miloslav Hurbanom a Michal Miloslav Hodžam v Hlbokom na fare.
Kodifikačné spisy:
· 1846 Náuka reči slovenskej
· 1846 Nárečja slovenskou alebo potreba písaň ja v tomto nárečí
 
1. pravidlá slovenského pravopisu
V roku 1931 1. Pravidlá slovenského pravopisu vydala Matica slovenská v Turčianskom Sv. Martine, ale boli pod vplyvom Čechov – potom nastal PERIZMUS.
 
V roku 1953 – nové Pravidlá slovenského pravopisu
V roku 1991 -  nové Pravidlá slovenského pravopisu, upravené 1998 a 2000
 
Kodifikačné príručky:
1. Pravidlá slovenského pravopisu
2. Pravidlá slovenskej výslovnosti
3. Krátky slovník slovenského jazyka
4. Morfológia slovenského jazyka
 
Zákon NR SR o štátnom jazyku – 1995
Národný jazyk sa člení na : 1. Spisovnú formu
    2. Štandardnú formu
      3. Subštandardnú formu – nárečie
 
Nárečie – dialekt
Je nespisovná forma národného jazyka. Je vymedzené na určité územie /teritóriom/. Prípadne môže byť dobovo sociálne /slang, žargón, argot/ a profesijne.
 
kodifikácia - /synonymum/ uzákonenie
Norma môže byť záväzné pravidlo alebo skupina záväzných pravidiel.
Kodifikácia je usporiadanie podľa určitého systému. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023