1. Podstatné mená

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 215 slov
Počet zobrazení: 2 033
Tlačení: 108
Uložení: 112

Podstatné mená:

- ohybný slovný druh – skloňujeme ich
- konkrétne (napr. Žena, stôl) – abstraktné (napr. Nádej, žiaľ)
 
Plnovýznamové ohyb. slov. druhy
 
Podstatné mená – Substantíva
- plnovýznamový, ohybný slovný druh, pomenúva osoby, zvieratá, veci vlastnosti, deje a vnútorné stavy človeka
 
Rozdelenie podst. mien
- konkrétne (napr. žena) / abstraktné (napr. nádej, žiaľ)
- všeobecné (napr. Dom, pero) / vlastné (napr. Ondrej, Bytča)
-životné / neživotné
-pomnožné / hromadné
 
Písanie veľkých písmen
- mená bohov, svätých, kráľov
-názvy kostolov
-názvy kontinentov a krajín
 
Štylistické využitie gram. kategórií podst. mien

- Číslo – kategóriu čísla (SG namiesto PL) využíva umelecký výrazový prostriedok synekdota (druh metonýmie)
- Rod – rozdiel medzi životnosťou a neživotnosťou podst. mien muž. Rodu sa môže využiť v hovorom štýle

-  zosobňovanie – ak zvieracím podst. menom pomenúvame človeka, kt. vlastnosť alebo správanie prirovnávame k zvieraťu (sokoli – sokoly)
-  prechyľovanie – odvodzovanie žen. podst. mien od muž. podst. mien, napr.  hovorca - hovorkyňa

- Pád – N – bezpríznakový pád, nachádza sa v literárnych, odb. a publicistických textoch v názve diela, kapitoly, v titulku

  – G – genitívna metafora (Nemal ani strechy nad hlavou.)
Medzi pádmi sa v súčasnom SJ nenachádza vokatív, napriek tomu sa dá použiť:
- Ako prostriedok familiárnosti a ľudovosti (synu, priateľu)
- V umeleckých textoch (majstre)
- V náboženských textoch (Ježišu Kriste, Hospodine)
 
- vzory: chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Slovné druhy v slovenskom jazyku, rozdelenie podľa ohybnosti, plnovýznamovosti a vetnočlenskej platnostiZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016