Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 200 slov
Počet zobrazení: 9 268
Tlačení: 373
Uložení: 369

8. Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové

Lexikológia

- náuka o slove a slovnej zásobe
- objasňuje slovnú zásobu z hľadiska významu (tematiky) a formy (pomenovania)
- slovná zásoba je jednou z hlavných zložiek jazyka a tvorí lexikálnu rovinu

Slovo:

- je ustálená skupina hlások
- niečo pomenúva, označuje
- má lexikálny a gramatický význam
- musí mať ustálenú formu, vecný význam
- niektoré slová sú viacvýznamové (okrem prvotného majú aj druhotný význam – napr. hlava)
- zviera – nadradený pojem rovnocenným pojmom líška, pes, mačka, ...

Jednovýznamové slová:

Sú slová, ktoré pomenúvajú len jednu skutočnosť, označujú práve jeden význam. Patria medzi ne napr. vlastné mená (Slovensko, Prešov, Peter atd.), odborné názvy (dusík, kaučuk, nemecký jazyk, biosféra atd), ale aj niektoré bežné pomenovania (dievča, váza, peniaze atď).

Viacvýznamové slová:

Sú slová, ktoré pomenúvajú viacero rôznych skutočností, majú viacero významov (pričom tieto významy sa podobajú, navzájom nejako súvisia).
Mnohoznačnosť slov nazývame polysémia.

Pri viacvýznamových slovách rozlišujeme:

Základný, prvotný význam, napr. pri slove matka: žena vo vzťahu k svojmu dieťaťu,
Odvodený, druhotný (prenesený) význam
Napr. slovo matka používame aj:
1. Na označenie včelej kráľovnej,
2. Na označenie niečoho, k čomu má človek vzťah ako dieťa k matke, napr. matka príroda. Odvodený význam vzniká prenášaním významu. Ide o obrazné použitie slova na označenie inej predstavy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015