Europass – čo je Europass?

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 496 slov
Počet zobrazení: 1 297
Tlačení: 83
Uložení: 84

Europass

Čo je Europass?

Päť dokumentov, ktoré umožnia, aby boli vaše schopnosti a kvalifikácia v Európe jasne a ľahko zrozumiteľné:

- Dva dokumenty sú voľne dostupné a môžu si ich vyplniť samotní európski občania:

 • Životopis vám umožní účinne a prehľadne predstaviť vaše schopnosti a spôsobilosti; Môžete si vytvoriť svoj životopis on-line podľa praktického návodu alebo prevziať formulár, príklady a pokyny.
 • Jazykový pas je nástrojom na vlastné ohodnotenie svojich jazykových schopností a spôsobilostí; Môžete si vytvoriť vlastný Jazykový pas podľa praktického návodu alebo môžete prevziať formulár, príklady a pokyny.

- Tri dokumenty, ktoré vydávajú orgány vzdelávania a odbornej prípravy:

 • Europass – mobilita obsahuje záznam znalostí a schopností nadobudnutých v inej krajine Európy.
 • Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých držiteľmi certifikátov odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom osvedčení a ktoré sú potom zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým v zahraničí.
 • Dodatok k diplomu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.

- Sieť národných stredísk Europass – miesto prvého kontaktu, kde sa možno dozvedieť viac o Europasse.

Účel

 • Pomáha občanom uvádzať informácie o ich schopnostiach a kvalifikácii účinným spôsobom, aby si mohli nájsť zamestnanie alebo školenie.
 • Pomáha zamestnávateľom porozumieť schopnostiam a spôsobilostiam pracovníkov.
 • Pomáha orgánom vzdelávania a odbornej prípravy stanoviť obsah učebných osnov a informovať o ňom.

Motivačný list

 • v motivačnom liste sa neuvádzajú podrobné informácie, ktoré už sú v životopise
 • dodržiavajú sa zásady oficiálnej komunikácie
 • má formu poloúradného listu (chýba heslo Vec, Prílohy a Údaj o mieste a dátume)

 1. Úvodná rámcová časť

 • meno, adresa, kontaktné údaje autora, adresa príjemcu
 • miesto a dátum sa nepíše ako motivačný list posielame spolu so žiadosťou (v opačnom prípade oba údaje napíšeme ako v inom úradnom liste)

 1. Vlastný text listu

 • oslovenie (Vážení páni…)
 • informácia odkiaľ vieme o voľnom mieste, názor na firmu
 • znalosti, plány, ambície – upozornenie na podrobnejšie údaje v životopise, vyjadrenie želania pracovať v ich tíme na ponúkanej pozícii
 • presvedčivé zdôvodnenie, prečo ste vhodným kandidátom
 • vyslovenie presvedčenia, že budete medzi vybranými, požiadanie o skorú odpoveď

 1. Záverová rámcová časť

 • zdvorilostné formulky na záver, poďakovanie, vyslovenie očakávania skorej odpovede, podpis vlastnou rukou

Životopis – Curriculum vitae

 • patrí medzi písané útvary oficiálnej komunikácie
 • do administratívneho štýlu patrí úradný životopis, ktorý prináša pravdivé fakty o životnej ceste autora
 • administratívny životopis využíva informačný a opisný slohový postup
 • beletrizovaný životopis využíva umelecké výrazové prostriedky, patrí medzi útvary umeleckého štýlu

Kompozícia komplexného životopisu

 1. Záhlavie/hlavička

 • meno, adresa autora

 1. Názov útvaru

 • v strede – Životopis

 1. Vlastný text životopisu

 • dátum a miesto narodenia
 • údaje o rodičoch, súrodencoch, starší ľudia i o manželovi a deťoch
 • vzdelanie od základného po najvyššie, jazykové znalosti, vodičské oprávnenie, práca výpočtovou technikou, kurzy, umiestnenie v súťažiach a pod.
 • záujmy a záľuby, osobitné nadanie

 1. Záverečná rámcová časť

 • dátum a vlastnoručný podpis

Druhy administratívnych životopisov podľa obsahu:

 • profesijný (alebo kariérny)
  • chronologické zachytenie výseku života od najstarších dát k najnovším (dospelí – prehľad zamestnaní, študenti – stupne vzdelania a prax,
  • prevažuje informačný slohový postup – zvyčajne má podobu hesiel
 • komplexný
  • zachytenie priebehu celého života a všetkých jeho stránok (rodina, vzdelanie zamestnanie, schopnosti…)
  • okrem informačného slohového postupu využívame i opisný slohový postup

Druhy administratívnych životopisov podľa formy:

 • štruktúrovaný (životopis v heslách, má podobu jednočlenných menných viet)
 • kontextový (životopis v ucelených vetách – v súčasnosti zriedkavý)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.047