Typy a druhy slovníkov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 100 slov
Počet zobrazení: 3 354
Tlačení: 208
Uložení: 200

Druhy slovníkov:

 • Výkladový – vysvetľuje významy slov, prináša krátky a výstižný opis charakteristických znakov a vlastností pomenovaného predmetu, pojmu, vlastnosti, deja.
 • Prekladový – konfrontuje slovnú zásobu dvoch alebo viacerých jazykov
 • Cudzích slov – typ výkladového slovníka, vysvetľuje významy slov a termínov cudzieho pôvodu prevzatých do domácej slovnej zásoby
 • Etymologický – uvádza pôvod slova (od ktorého základu sa slovo vyvinulo, odkiaľ pochádza) a jeho významy
 • Dialektologický – slovník nárečí
 • Frazeologický – vysvetľuje význam frazeologických jednotiek
 • Pravopisný – spracúva slová, ktoré sú problematické z pravopisného hľadiska
 • Ortoepický – slovník spisovnej výslovnosti
 • Synonymický – obsahuje synonymické rady alebo dvojice synoným
 • Frekvenčný – zoznam slov podľa toho, ako často sa vyskytujú v súvislých textoch
 • Paronymický – obsahuje slová zvukovo a gramaticky podobné, no významom odlišné
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#typy slovníkov #druhy slovnikov #vymenujte typy slovnikov #slovniky druhy #Paronymický #Typy a druhy slovníkov


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045