Zvuková a grafická stránka slovenského jazyka - fonéma, hláska a graféma

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča janka
Typ práce: Referát
Dátum: 26.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 203 slov
Počet zobrazení: 23 574
Tlačení: 1 309
Uložení: 1 287
- zvukovou stránkou jazyka sa zaoberajú jazykové disciplíny: fonetika fonológia
♦ predmetom fonetiky je skúmanie a opis tvorenia zvukov rečí artikulačnými (rečovými) orgánmi a ich zvukového znenia.
♦ fonológia skúma vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami z hľadiska ich významovorozlišovacej (dištinktívnej) funkcie
♦ fonéma je najmenšia zvuková jednotka, ktorá rozlišuje význam slova v jazyku (ako v sýsteme)
♦ graféma je osobitný grafický znak, písmeno
♦ hláska je konkrétna podoba fonémy v reči (ako v konkrétnom použití tohto systému)

V slovenčine v zásade platí, že jednej fonéme (resp. hláske) zodpovedá jedna graféma (písmeno). Výnimku tvorí písanie dvoch grafém pre jednu fonému v prípade i, y a v prípade písania t, d, n, l namiesto ť, ď, ň, ľ ak po nich nasleduje i, í, e, ia, ie, iu („označujú“ mäkkosť predchádzajúcej spoluhlásky). V inom prípade zasa zapisujeme jednu fonému (resp. hlásku) spojením dvoch grafém: ch, dz, dž. Pri fonetickom zápise textu (pri tzv. transkripcii) sa používa pre každú fonému (resp. hlásku) vždy len jedna graféma, napríklad: tykanie [tikaňie], prišli [prišľi], prach [prax], medza [me3a] a pod. Jedna fonéma ako jazyková jednotka môže mať viacej konkretizácií v hláskach ako rečových jednotkách. Každý jazyk má menší počet foném ako hlások.

♦ varianty fonémy – takto nazývame rozličné konkretizácie tej istej fonémy
Varianty však nemajú rozlišovaciu (dištinktívnu) schopnosť, čiže nerozlišujú význam slova.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4)

Diskusia: Zvuková a grafická stránka slovenského jazyka - fonéma, hláska a graféma

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028