Prívlastok

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.06.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 266 slov
Počet zobrazení: 1 362
Tlačení: 136
Uložení: 132

Prívlastok

- Je rozvíjací (vedľajší) vetný člen

- Zisťujeme ho otázkami aký ? ktorí ? Čí + nadriadený vetný člen

- Čestná človek hovorí pravdu. (aký človek ?)

- Susedove deti vyhrali prvé miesto. (Čie deti ?)

- Košický rýchlik mešká. (ktorý rýchlik ?)

- Rozvíja podmet, predmet alebo príslovkové určenie vyjadrené podstatným menom(resp. podstatné meno v úlohe hociktorého vetného člen, výnimočne i menného prísudku)

Pr. Naša mama varí. Mama varí chutnú polievku. Blúdi v temnom lese.

Zhodný prívlastok býva vyjadrený:

- prídavným menom: (smreková hora)

- zámenom: jeho deti

- číslovkou: traja kamaráti, štvoro šiat

- slovesným príčastím: umytá podlaha, vypísaný zošit, štebotajúce lastovičky

nezhodný prívlastok býva vyjadrený:

- príslovkou: odbočka v pravo

- podstatným menom: košík z prútia

- zámenom: cesta nikam

prívlastok môže byť:

  1. a) zhodný

- prívlastok sa zhoduje s nadradeným podstatným menom v rode čísle a páde(musí sa vo všetkých troch)

- zvyčajne stojí pred podstatným menom, ktoré rozvíja pr. Fľaškové (muž.r., pl.,N)

!!!POZNÁMKA: v odborných textoch stojí zhodný prívlastok za podstatným menom, ktoré rozvíja napríklad púpava lekárska, kolibrík žltohlavý

  1. b) nezhodný

- prívlastok sa nezhoduje s nadradeným podstatným menom v rode, čísle alebo v páde (stačí v jednom)

- zvyčajne stojí za podstatným menom ktoré rozvíja napríklad med (muž.r.,sg.,n)

prívlastok môže byť:

  1. a) jednoduchí: malý plch
  2. b) rozvitý: veľmi malý plch:
  3. c) viacnásobný: najväčšia a najdrahšia loď

- tento prívlastok je tvorený rovnakými slovnými druhmi rozlišujeme aj sťahové a akostne prídavné meno

- medzi jednotlivým prívlastok je priraďovací sklad

- medzi členy viacnásobného prívlastku môžem vložiť spojku a oddeľujeme ich čiarkou alebo nejakou priraďovacou spojkou napríklad: nemecká, talianska a slovenská univerzita

  1. d) postupne rozvíjací: táto nádherná loď

- tento prívlastok je tvorený nerovnakými slovnými druhmi, rozlišujeme aj akostne a vzťahové prídavné meno

- medzi jednotlivými prívlastkami je určovací sklad

- medzi členy postupne rozvíjajúceho prívlastku nemožno vloží spojku a neoddeľujeme ich čiarkou napríklad: naša slávna nemecká univerzita

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013