Základné číslovky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča lucka123 (14)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.12.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 381 slov
Počet zobrazení: 293
Tlačení: 18
Uložení: 17

Základné číslovky

 • otázka: koľko, koľkí?
 • označujú počet; osem, troje, veľa, štvrť, tritisíc, sedemsto dvadsaťdva, tisícdeväťstošesť

1. Pravopis základné číslovky

 1. Základné číslovky 22, 23 atď. sa v neskloňovanej podobe píšu spolu

dvadsaťpäť tridsaťdeväť

deväťdesiatdeväť

2. Ak sa základné číslovky skloňujú, píšeme osobitne desiatky a jednotky:

dvadsiati piati sedemdesiati traja deväťdesiati deviati

od dvadsiatich piatich sedemdesiatim trom stoštyridsiatich šiestich

3. Vyššie číslovky – ak sa neskloňujú môžeme

 1. Spolu - tisícdeväťstodeväťdesiatosem
 2. osobitne tisícky a stovky - tisíc deväťsto deväťdesiatosem

4. Vyššie číslovky – ak sa skloňujú môžeme:

 1. Osobitne iba jednotky – o tisícdeväťstodeväťdesiatich ôsmich
 2. Všetky číslovkové stupne osobitne – o tisíc deväťsto deväťdesiatich ôsmich

5. Číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa píšu oddelene

 • Päť miliónov, dve miliardy, osem biliónov

gramatické kategórie čísloviek:

a.) rod

b.) číslo

c.) pád

skloňovanie čísloviek:

Číslovky, ktoré majú podobu podstatných mien sa skloňujú podľa príslušných vzorov.

Číslovky, ktoré majú podobu prídavných mien sa skloňujú podľa príslušných vzorov.

Ak číslovka sto stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru mesto, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.

Ak číslovka tisíc stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru stroj, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.

Ak číslovka milión stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru dub, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.

Ak číslovka miliarda stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru žena, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná.

Číslovka jeden v zložených číslovkách je nesklonná (21, 41, 101 …)

Základné číslovky: dva, tri, štyri – osobitné skloňovanie

5 – 99 – vzor päť

Zo siedmich detí – koľko ich bolo? Sedem

Z ôsmich podaných návrhov – koľko bolo návrhov? Osem

Číslovka jeden, jedna, jedno

 • Prípona –i len v N pl. v spojení s mužskými osobnými menami (jedni muži, jedni učitelia, jedni študenti)
 • V ostatných rodoch prípona – y (jedny mestá, jedny zvery, jedny nohavice)

-  Namiesto číslovky jeden nemožno používať tvar jedna!!!!

 • pri počítaní: jeden, dva ...
 • v správach o počasí...tridsaťjeden stupňov Celzia, nie tridsaťjedna
 • Bratislava 1, číslo 1, formula 1 (jeden nie jedna)
 • Je dvadsaťjeden hodín, nie dvadsaťjedna hodín
 • V športových výsledkoch, 1:0 (jeden – nula, nie jedna – nula)

Číslovka dva

Dvaja – životné podstatné mená m.r. – dvaja muži, dvaja žiaci, dvaja psi Dva– neživotné podstatné mená m.r. – dva stromy, dva kalendáre, dva psy Dve – podstatné mená s.r. dve autá, dve pivá, dve deci

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Číslovky #Skloňovanie sedem #s tridsaťjeden žiakmi aká je to číslovka


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013