Charakteristika, Druhy charakteristík

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 238 slov
Počet zobrazení: 190
Tlačení: 9
Uložení: 8

1b. Charakteristika

 • Charakteristika – výstižný opis nielen vonkajších typických znakov, ale aj vlastností osoby, vecí, alebo javu, na rozdiel od opisu vystihuje základné podstatné a typické charakteristické znaky porovnávaného predmetu a javu. Tieto znaky zaraďujú predmet alebo jav do určitej skupiny, triedy

Druhy charakteristík

 1. Podľa postoja autora
 2. a) objektívna - vymenúvanie vlastnosti osobnosti komplexne a nezaujate ( oficiálna komunikácia, administratívny štýl)
 3. b) subjektívna - autor vyberá iba niektoré vlastnosti, prípadne ich ešte zveličuje (hyperbolizácia), (bežná komunikácia, umelecká literatúra)
 1. Podľa výberu jazykových prostriedkov
 2. a) priama – vymenovanie vlastností osobnosti priamo
 3. b) nepriama – vlastnosti osobnosti vyplývajú z jej konania
 1. Podľa počtu charakterizovaných postáv
 2. a) skupinová – charakterizuje skupinu ľudí, ktorá má rovnaké záľuby (hudobná skupina), povolanie
 3. b) porovnávacia – porovnávať môžeme vlastností dvoch ľudí, predmetov, javov a to:

- súčasne sledujeme obe postavy (efektívnejšie)

- najprv sledujeme jednu, potom druhú postavu

 1. c) individuálna - charakterizuje jednotlivca (informácie o vzťahu k práci, k ostaným ľuďom, k sebe, rodinné zázemie, záujmy, schopnosti, temperament, vlastnosti...)
 • Posudok - druh administratívnej charakteristiky, má byť objektívny, vecný, komplexný, zodpovedne vypracovaný, mal by obsahovať podpis, prípadne aj pečiatku, má sa vyjadriť k dôležitým stránkam, zvláštnostiam správania, vyžadujú ho inštitúcie (armáda, vysoké školy)
 • Autocharakteristika - je to charakteristika seba samého, môže byť súčasťou motivačného listu, životopisu
 • Karikatúra - je to umelecká charakteristika, v ktorej sa zveličujú niektoré vonkajšie alebo vnútorné vlastnosti osoby s úmyslom zosmiešniť, kritizovať, uplatňuje sa prirovnanie (chudá ako palica), hyperbola (neobyčajne zoschnutá), frazeologizmy (aký otec, taký syn), metafory (tvár vykúka), synekdochy (stoj noha)

Beletrizovaný životopis – hybridný útvar umeleckého štýlu, pretože využíva jazyk, prostriedky umeleckého štýlu, ale vychádza z objektívnych faktov, zachytáva život jednotlivca, uplatňuje sa fantázia a fikcia, využíva informačný a rozprávací slohový postup

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Charakteristik

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045