Systém slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 181 slov
Počet zobrazení: 295
Tlačení: 17
Uložení: 13

6b. Systém slovnej zásoby

Slovná zásoba - súhrn všetkých slov v jazyku

 1. centrum (jadro) - najpoužívanejšie, najstaršie, základové, domáce slová...
 2. periférna časť (okraj) - archaizmy, neologizmy, historizmy, termíny...

Systém slovnej zásoby

 • podľa lexikálneho významu
  • jednovýznamové - majú len základný význam
 • pojmové (škola)
 • termíny (odborné slová - neurón)
  • viacvýznamové - okrem základného významu majú aj prenesený význam a to na základe:
   • vonkajšej podobnosti - metafora (oko ľudské, oko na sieti)
   • vnútornej súvislosti - metonymia (líška zviera, líška kožuch)
 • podľa vzťahu medzi lexikálnymi významami
  • homonymá
  • synonymá
  • antonymá
 • podľa spisovnosti
 • spisovné (zemiaky)
 • nespisovné
  • nárečové - dialektizmy - sú slová so zemepisných nárečí (zemáky, krumple)
  • slangové - slová zo sociálneho nárečia (matika, klasák)
  • argotové - slová spodiny, asociálov (feťák, mariša)
 • podľa zaradenia do jazykového štýlu
  • hovorový
   • hovorové (kandidátka, zasadačka)
   • profesionalizmy (očiar,hasák)
  • náučný

Odborné názvy - termíny:

 • domáce (kyselina sírová)
 • cudzie (faktúra)
 • zmiešané (rozonančná skriňa)
  • umelecký
 • poetizmy - básnické slová (luna)
 • príležitostné (špatnokrásny)
 • knižné - nevšedné (bázlivý)
 • biblizmy (Spasiteľ)
  • administratívny
 • kancelarizmy (platca, položka)
  • publicistický
 • knižné (progres)
 • termíny (komuniké)
 • publicizmyžurnalizmy (balík opatrený)
  • všetky jazykové štýly - využívajú neutrálne slová
 • podľa pôvodu
  • domáce (stolička)
  • zdomácnené (škola)
  • cudzie (skener)
 • podľa dobového výskytu
 • archaizmy - predmet ešte existuje, ale vytvoril sa preň nový výraz (temnica - väzenie)
 • historizmy - predmet, ktorý slovo pomenúvalo zanikol (groš, zlatka, dukát)
 • zastaralé slová - predmet ešte existuje, vytvoril sa nový výraz, ale časť ľudí používa aj starý výraz (rínok - tržnica)
 • neologizmy - nové slová
  • domáceho pôvodu (výpočtová technika)
  • cudzieho pôvodu (mobil)
 • podľa citového príznaku
  • neutrálne - bez citového príznaku
  • expresívne - citovo zafarbené
   • s kladným citový príznakom

- zdrobneniny (nožička)

- rodinné (Janíčko)

- detské (havo)

- eufemizmy (zaspal naveky)

 • so záporným citovým príznakom

- hanlivé (frňák)

- nadávky (mamľas)

- slová so zveličujúcim významom (nosisko)

- vulgarizmy

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#argotove slova

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041