Modifíkácia vetnej stavby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 241 slov
Počet zobrazení: 187
Tlačení: 10
Uložení: 12

7b. Modifíkácia vetnej stavby

(Expresívne syntaktické konštrukcie)

Nepravidelnosti v stavbe vety. Veta nemá vždy klasickú stavbu rešpektujúcu požiadavky slovenského slovosledu. Nepravidelnosti vetnej stavby dávajú textu osobitnú pečať nepravidelnosti v stavbe vety:

  • Vytýčený vetný člen

Stojí mimo rámca vety, ale významovo s ňou súvisí. Najčastejšie býva na začiatku vety. Vo vlastnej vete je zastúpený zámenom. Je oddelený čiarkou alebo pomlčkou.

Ružová, tá sa mi páči!

Ružová - tá sa mi páči!

V Tatrách, tam je krásne)

Kradnúť nekradne. - často býva vyjadrený neurčitkom takého istého slovesa, ako je v prísudku (neoddeľuje sa vtedy čiarkou)

  • Pripojený vetný člen

K vete sa doplní oddelene (dodateľne). Vždy je oddelený čiarkou.

Prosím si tvaroh, ale čerstvý.

Vrátili sme sa z brigády, včera.

  • Osamostatnený vetný člen

Má podobu vety. Vzniká ak pripojený vetný člen upravíme ako vetu.

Na pohovke čosi ležalo. Okaté a strakaté.

  • Výpustka - elipsa

Neúplná výpoveď. Vzniká vypustením niektorej časti (zvyčajne menej dôležitej), ktorá je známa z kontextu, zo situácie.

Funkcia: úspornosť textu

Ustálená elipsa - nachádza sa v ustálených slovných spojeniach.

Namiesto vypusteného slova býva čiarka alebo pomlčka.

Mladosť - pochabosť. (Mladosť je pochabosť.)

Aká matka, taká Katka. (Aká je matka, taká je Katka.)

  • Neukončená výpoveď - apoziopéza

Typická pre hovorovú reč. V umeleckej literatúre, v dráme ju autori využívajú na to, aby ukázali, že ich postavy sú rozrušenénepokojné alebo vnútorne nevyrovnané. V texte je označená 3 bodkami.

Žofia: Čoby ste i nedali kúštik, aby sa odrátalo...

Ďurko: Aspoň lúčku pod Žiarom... (J. G. Tajovský)

  • Vsuvka - parentéza

Môže ňou byť slovo alebo veta vložená do inej vety. Oddeľujeme ju zľava aj sprava čiarkou, pomlčkou alebo zátvorkami. Môžeme ju v rámci vety premiestniť (na rozdiel od prístavku).

Jano, ako tvrdila matka, bol po otcovi.

Na obed - v horúčave i mraze - chodil domov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#uvaha aka matka taka katka

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036