Spôsoby tvorenia slov v slovenčine, obohacovanie slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 137 slov
Počet zobrazení: 164
Tlačení: 7
Uložení: 8

26b. Spôsoby tvorenia slov v slovenčine, obohacovanie slovnej zásoby

Tvorenie slov

 1. Odvodzovanie
 2. a) predponou - vy-letieť
 3. b) príponou - vrah-yňa
 4. c) predponou aj príponou súčasne - po-hrob-ok
 5. d) prechodom do iného ohýbania - vyletieť-sloveso, výlet-podstatné meno
 1. Skladanie
 2. a) pravé zložené slová - keď sa zložia dva slovotvorné základy: sto-ročie
 3. b) nepravé zložené slová - vrtí chvosto - spojili sa len dva členy syntamy
 1. Skracovanie
 2. a) skratka textová, akademický titul, iniciálová skratka
 3. b) chemická, menová jednotka, meracia jednotka
 4. c) skratkové slovo - TANAP - dajú sa skloňovať

Multiverbizácia - spôsob tvorenia slove, pri ktorom z jendoslovného pomeovania dostaneme viacslovné. Využíva sa najmä v odbornom jazyku, pretože v hovorovej reči pôsobí neprirodzene (orať - vykonať orbu, zasadačka - zasadacia miestnosť)

Univerbizácia - spôsob tvorenia slov, pri ktorom z viacslovného pomenovania dostaneme jednoslovné. Využíva sa v hovorovej reči (žiak piatej triedy - piatak).

 1. Preberanie slov
 2. Tvorenie obrazných pomenovaní
 3. a) pomocou metafory
 4. b) pomocou metonímie

Možnosti obohacovania slovnej zásoby - preberaním cudzích jazykov:

angličtina – speaker, teenager, team

ruština – matrioška, koráb, raketa, vzduch

maďarčina – guláš, čižmy, banovať

taliančina – tenor, banka, valuty

rumunčina – bryndza, salaš

francúzština – móda, púder, balet, porad

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#predpony slova letiet #sposoby obohacovania slovnej zasoby

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry

Diskusia: Spôsoby tvorenia slov v slovenčine, obohacovanie slovnej zásoby

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019