Morfológia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 185 slov
Počet zobrazení: 132
Tlačení: 5
Uložení: 4

27b. Morfológia

Morfológia(Tvaroslovie) - zaoberá sa tvorením tvarov slove slovnými druhmi a ich gramatickými kategóriami.

Slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

Plnovýznamové: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

Neplnovýznamové: predložky, spojky, častice, citoslovcia

Majú vetnočlenskú platnosť: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

Nemajú vetnočlenskú platnosť: predložky, spojky, častice, citoslovcia

Ohybné: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá

Neohybná: príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

Skloňujú sa: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky

Časujú sa: slovesá

Gramatické kategórie

 • Menné
 1. rod: mužský (pri mužskom aj životnosť a neživotnosť), ženský stredný
 2. číslo: jednotné, množné
 3. pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, vokatív (oslovenie, napr. synku, majstre, pane, Bože, Hospodinu - náboženské texty, familiárne oslovenia), lokál, inštrumentál
 4. stupeň

Pri akostných prídavných menách a príslovkách utvorených od akostných prídavných mien.

 1. stupeň - pozitív (dobrý)
 2. stupeň - komparatív (lepší)
 3. stupeň - superlatív (najlepší)
 • Slovesné
 1. osoba: prvá, druhá, tretia
 2. číslo: jednotné, množné
 3. čas: prítomný, minulý, budúci
 4. spôsob: oznamovací (minulý, prítomný, budúci)

rozkazovací (prítomný)

podmieňovací (prítomný - išla by som, minulý - bola by som išla)

 1. slovesný rod
 2. a) činný - podmet vykonáva dej (mama pečie koláč)
 3. b) trpný - podmet je dejom zasiahnutý

- opisná forma: koláč je pečený, lúka je kosená

- zvratná forma: koláč sa pečie

 1. vid
 2. a) nedokonavý - neukončený priebeh deja, 1. osoba singuláru, treba utvoriť budúci čas (budem čítať)
 3. b) dokonavý - ukončený priebeh deja, 1. osoba singuláru, budúci čas (napíšem, urobím)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022