Polovetné konštrukcie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 331 slov
Počet zobrazení: 148
Tlačení: 8
Uložení: 11

POLOVETNÉ KONŠTRUKCIE

POLOVETNÁ KONŠTRUKCIAje prechodnou konštruk­ciou (útvarom) medzi JEDNODUCHOU VETOU a SÚVETÍM. !!!

Vzniká vtedy, ak sak jednoduchej vetepridruží polopredikácia (druhotná predikácia), ktorá nemáformu PRÍSUDKU s URČITÝM slovesným tvarom(napr. Zašiel som k priateľovi, aby som si pozrel video. Zašiel som k priateľovi po­zrieť si video. Chodil po miestnosti a spieval nový hit. Chodil po miest­nosti, spievajúc nový hit.), ale NEURČITÝM slovesným tvarom - prechodník, príčastie, neurčitok.

!!Vzniká tak, že sa v jednej z viet súvetia zmení sloveso v určitom slovesnom tvare na neurčitý.!! Hlavný slovesný dej je vyjadrený určitým slovesným tvarom, sprievodný dej, neurčitým slovesným tvarom.

OPAKOVAL - URČITÝ slovesný tvar

OPAKUJÚC - prechodník, OPAKUJÚCI -činné príčastie, OPAKOVANÝ -  trpné príčastie, 

OPAKOVAŤ - neurčitok

Hlavným cieľom polovetných konštrukcií je ZHUSŤOVAŤ TEXT (kondenzácia). Má sa nimi predísť hromadeniu vedľajších viet so vzťažným zámenom ktorý, čím sa stanú súvetia prehľadnejšími.

Polovetná konštrukcia sa využíva hlavne v odbornom, administratívnom a publi­cistickom štýle.

 

Druhy polovetných konštrukcií:

  1. polovetná konštrukcia s PRECHODNÍKOM:

Polieva záhradu spievajúc. (Súvetie: Polieva záhradu a spieva pesničku.)

Polejúc záhradu, sadla si na priedomie. (Súvetie: Keď poliala záhradu, sadla si na priedomie.)

  1. polovetná konštrukcia s PRÍČASTÍM:
  1. a) polovetná konštrukcia s činným príčastím:

Deti sediace na brehu pozorovali vlny. (Súvetie: Deti, ktoré sedeli na brehu, pozorovali vlny.)

Potok, pretekajúci dedinou, včera zasypali. (Súvetie: Potok, ktorý pretekal cez dedinu, včera

zasypali.)

  1. b) polovetná konštrukcia s trpným príčastím:

Stromy, obťažkané plodmi, čakali na zber. (Súvetie: Stromy, ktoré boli obťažkané plodmi,

čakali na zber.)

  1. NEURĆITKOVÉ konštrukcie:

Videl ich naháňať sa po trávniku.  (Súvetie: Videl ich, ako sa naháňajú po trávniku.)

Rozhodla som saopraviť tie šaty. (Súvetie: Rozhodla som sa, že si tie šaty opravím.)

Preštylizujte vety na polovetné konštrukcie: !!! VEDIEŤ URČIŤ !!!

  1. Vychádzal som z cestovnej kancelárie a stretol som dávneho priateľa.

polovetná konštrukcia PRECHODNÍKOVÁ:

Vychádzajúc z cestovnej kancelárie som stretol dávneho priateľa.

 

  1. Brat sa vrátil domov a bol poriadne znechutený.

polovetná konštrukcia PRÍČASŤOVÁ:

Bratvracajúci sa domov bol poriadne znechutený.

  1. Rozhodli sme sa, že si kúpime nové oblečenie.

polovetná konštrukcia NEURČITKOVÁ:

Rozhodli sme sakúpiť si nové oblečenie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015