Archaizmus, zdrobnenina, epiteton

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 06.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 108 slov
Počet zobrazení: 75
Tlačení: 10
Uložení: 9

Archaizmus, zdrobnenina, epiteton 

Archaizmus je slovo, alebo výraz, gramatická forma, alebo konštrukcia, ktorá dodáva reči ráz staršej etapy vývoja jazyka a používa sa v jazykových prejavoch na charakterizovanie staršej doby. Je to teda slovo, alebo výraz, ktoré je v protiklade k inému rovnocennému slovu reprezentujúcemu v príslušnom jazyku súčasnú slovnú zásobu. Ako príklady na archaizmy sa v slovenčine často uvádzajú tieto slová: cigánska mamba, žertva, brav, mléko, jarok.

Zdrobnenina je expresívny lexikálny prostriedok, ktorý má kladné citové zafarbenie. tvoria silnú vrstvu expresívnych pomenovaní. Napr. (chlap - chlapík – chlápätko).

Epiteton je tróp, básnický prívlastok, umelecký jazykový prostriedok, obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam. Vyjadruje príznak podstatného mena. Napr. (okrídlené električky, krehký hlas, tichý vánok.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024