Syntax - skladba

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča gombicka94 (25)
Typ práce: Ťahák
Dátum: 19.04.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 144 slov
Počet zobrazení: 15 642
Tlačení: 858
Uložení: 759
Skladba - syntax
Vety delíme podľa zloženia na: môžu byť holé, rozvité, s viacnásobným vet. členom
Jednoduché
Zložené (súvetia)

Jednoduchá veta podľa členitosti:
Dvojčlenné
Jednočlenné
Dvojčlenné:
Úplné: Maroš sa usilovne pripravuje (má vyjadrený podmet)
Neúplné: Usilovne sa pripravuje (on) (Zamlčaný podmet)
Jednočlenné vety
Slovesné: Prší. – chýba podmetová časť
Menné: Divadlo.- chýba prísudková časť

Súvetia podľa členitosti:
Jednoduché: 2 vety
Zložené: 3 a viac viet
Priraďovacie súvetia:- 2 alebo viac rovnocenných viet
Zlučovacie: a, i, aj, ani = Učiteľka vysvetľovala a žiaci dávali pozor =
Stupňovacie: ba, ba aj, nielen, ale aj =Učiteľka vysvetľovala, ba aj písala.=
Odporovacie: ale, no jednako, lež =Učiteľka vysvetľovala, ale nepísala.=
Vylučovacie: alebo, buď, či =Alebo budeš počúvať, alebo mi choď z domu=
Podraďovacie súvetia:- stupňovanie 2 alebo viacej nerovnocenných viet
Spojky: aby, že, keď, lebo,......
Oznámili nám, že ideme do divadla
Keď sa stmievalo, vrátili sa domov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.042