Slovná zásoba - súhrn všetkých slov jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 25.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 138 slov
Počet zobrazení: 17 507
Tlačení: 964
Uložení: 971
Členenie slovnej zásoby

1. členenie podľa vecného významu
plnovýznamové - neplnovýznamové
jednovýznamové (chlapec) - viacvýznamové (oko)
základné (strom) - odvodené (stromček) - zložené (vodovod)
synonymá (pekný, krásny, nádherný), homonymá (termín – termín),antonymá (dobrý - zlý)
metafora (z oblohy sa odlomil blesk), metonymia (hlava na hlave)

2. členenie podľa dobového výskytu
neologizmy (nové)
zastarané - archaizmy (sa už nepoužívajú)
- historizmy (stratili opodstatnenie, lebo predmety a deje, ktoré pomenúvali sa už nevyužívajú)

3. členenie podľa pôvodu

domáce (chlieb, soľ, voda) a cudzie (talent)

4. členenie podľa citového zafarbenia
neutrálne (strom)
citovo zafarbené - zjemňujúce (zdrobneniny – stromček) a zhoršujúce (hanlivé – stromisko)

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

Vyšší štýl (knižný) = bežné knižné výrazy
- archaizmy
- poetizmy – básnické slová
- neologizmy
- termíny a cudzie slová
Stredný štýl
- neutrálne slová = základná slovná zásoba
- bežné knižné výrazy aj bežné hovorové výrazy
Nižší stýl = bežné hovorové výrazy
- profesionalizmy – profesionálny, odborný slang
- dialektizmy – nárečové slová
- žargón – tajná reč istých spoločenských vrstiev
- vulgarizmy a slang
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015