Slovná zásoba

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 04.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 99 slov
Počet zobrazení: 5 389
Tlačení: 433
Uložení: 506
Je to súhrn všetkých slov používaných v jazyku, je zachytená v slovníku – Slovník slovenského jazyka. Sú rozdelené podľa:
 
- vedeckého významu:
-  10 slovných druhov (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovce)
-  synonymá
-  homonymá
-  jednovýznamové
-  viacvýznamové
-  opozitá
-  antonymá

- príslušnosti k štýlu:
-  štylisticky neutrálne – sú v každom štýle
-  štylisticky príznakové – iba v danom štýle

- dobového výskytu:
-  nové slová – neologizmy
-  zastaralé – archaizmy
-  historizmy

- expresivity (citového zafarbenia)
-  neutrálne
-  citovo zafarbené – zjemňujúce, zhoršujúce
 
Slovná zásoba môže byť:
a.) aktívna
b.) pasívna
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.6)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021