List a jeho druhy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 07.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 28 097
Tlačení: 1 350
Uložení: 1 338
List je útvarom administratívneho štýlu. Rozoznávame 2 druhy listov:
 
Listy verejného styku Listy súkromného styku
 
Úradné písomnosti majú stanovenú formu (normalizovaná úprava písomností), zo štylistickej stránky musí byť jasné, ktoré komu kedy píše a prečo. Majú byť krátke, stručné, výstižné. Informácie sa opierajú o fakty a číselné úrade. Nemali by sa používať expresívne (citovo zafarbené) slová.
 
Základné časti listu:
Záhlavie: úplní neskrátená adresa odosielateľa, vrátane PSČ a čísla dodávacej pošty
Adresa príjemcu: píše sa vľavo alebo vpravo (nová norma) do 4 – 5 riadkov
Odvolacie údaje: podľa predtlače listu
Text: samotné jadro listu, člení sa do odstavcov
Popis odosielateľa: podpisuje sa nad natlačené meno, nie cez pečiatku, ak list podpisujú 2 osoby, vľavo sa podpisuje nadriadený
 
List by mal obsahovať aj pečiatku, okrúhla pečiatka sa používa na úradné písomnosti.
 
Medzi listy verejného styku patria aj osobné listy (majú stanovenú formu) – blahoprajné, sústrastné, pozívajúce, ďakovné, ospravedlňujúce, ...
 
Úprava súkromných listov nie je stanovená, list by však mal obsahovať dátum, oslovenie, text, podpis. Adresa príjemcu sa píše len na obálke. Zámená, ktorými oslovujeme adresáta sa píšu v veľkými písmenom (Ty, Vy, Váš, Tvoj, ..).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017